Odštampajte ovu stranicu
5 | 5 | 2020

50 godina arhitekture Londona,2012

Koncept: Klub za arhitekturu (Velika Britanija), Podrška:  Britanski savet u Beogradu.

Godine 1947. u kojoj su se osećale sumorne posledice Drugog svetskog rata, Klub za arhitekturu, osnovan 1922. godine, objavio je manju knjigu pod naslovom Novija britanska arhitektura, 1920-1940. Knjiga se pojavila u vreme kada se Britanija spremala da sprovede program posleratne rekonstrukcije.
Knjiga Novija britanska arhitektura bila je inspiracija  za izložbu 50 godina arhitekture Londona1960-2010. Cilj izložbe je bio da se prikaže veoma široka lepeza radova završenih u Londonu tokom pola veka, u periodima procvata, ali  i nazadovanja. Radovi prikazani na izložbi pokazali su rast Londona u posleratnom periodu kao globalne prestonice arhitekture, poziciju ojačanu njegovom ulogom međunarodnog centra obrazovanja u oblasti arhitekture, kao i svetske finansijske prestonice.

50 godina arhitekture Londona 1a

50 godina arhitekture Londona 2 2

50 godina arhitekture Londona 3

vodjenje peter bishop