staticni baner 15

1920x1080 letnja skola finanl 08

Blokovi 45-70 Blokovi 45-70
19 | 4 | 2021

BEOGRADSKA ŠKOLA STANOVANJA


Petak, 23.04.2021.
18.00 h
→ KCB Likovna Galerija, Knez Mihailova 6

 

Fokus je na fenomenu Beogradske škole stanovanja, na početku kompleksne ideje, zatim manifestovane i realizovane tokom XX veka, najintenzivnije od kraja 1950-ih do sredine 1980-ih na prostorima bivše Jugoslavije, a u okviru izložbe sa akcentom na Beogradu. Kao izazov nameće se preispitivanje do koje mere nasleđeno iskustvo i nasleđe Beogradske škole stanovanja može da pomogne da savremena stambena arhitektura dosegne više domete.

Sa procesima urbanizacije i modernizacije, najčešće poistovećenih sa pojmom evropeizacije, krajem XIX I početkom XX veka, među srpskim arhitektama pojavljuje se i pitanje stanovanja U vreme ekspanzije između dva svetska rata, grad brzometno raste u visinu I razvija se posebni tip rentalne stambeno-poslovne zgrade interpolirane u prethodno definisane regulacije ulica, blokova i parcela. Preokret u načinu razmišljanja, poznatog kao „pravo na stan svakog pojedinca“, u traganju za besklasnim društvom, donela je ideologija komunizma uspostavljena nakon Drugog svetskog rata. Tada se, u drugoj polovini dvadesetog veka počelo u većem obimu promišljati o višeporodičnom stanovanju. Osim kvaliteta organizacionih šema stanova i sklopova zgrada kao i kompleksnosti urbanističkih rešenja jedinica susedstva, takozvanih „blokova”, koncept koji danas prepoznajemo kao Beogradsku školu stanovanja je danas veoma cenjen budući da je je omogućio visok stepen iskorišćenosti i ugodnosti života pojedinca, o kojima je reč na samoj izložbi. Postavlja se pitanje prostornog I ambijentalnog kvaliteta savremene stambene arhitekture na ovim prostorima I njenim efektima na suživot u zajednici.

374
Više iz ove kategorije REPRINT ČASOPISA AU
Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 17
 • Simple Item 16
 • Simple Item 15
 • Simple Item 14
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 24
 • Simple Item 25
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • Simple Item 17
 • Simple Item 14
 • Simple Item 15
 • Simple Item 16
 • Simple Item 18
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Medijski sponzori
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 12
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 5
 • Simple Item 7
 • Simple Item 4
 • Simple Item 15
 • Simple Item 17
 • Simple Item 3
 • Simple Item 16
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda