staticni baner 15

1920x1080 letnja skola finanl 08

Minimalizam u arhitekturi Minimalizam u arhitekturi
19 | 4 | 2021

MINIMALIZAM U ARHITEKTURI

Utorak, 27.04.2021.
15.00

→ Univerzitet Union, Cara Dušana 62-64

 

Fokus radionice je da pruži osnovu za definisanje sopstvenog identiteta arhitekture kroz razumevanje principa minimalističke jednostavnosti struktura, nameštaja i dekorativnih elemenata, odnosno da istraži minimalizam u interakciji između disciplina arhitekture i dizajna. Kroz predavanje I istraživanje učesnika ispituje se niz savremenih tendencija u arhitekturi, sa posebnim osvrtom na koncept minimalizma

Opšte je prihvaćeno da materijalizacija minimalizma podstaknuta dizajnom poseduje moć transformacije samog dizajna i potencijal da formira nove poglede na svet oko nas. U skladu sa tim, ciljevi radionice odnose se na:

 1. Postizanje prostora inspirisanih minimalizmom, koji teže da zadrže svoju suštinu i najčistiju formu.
 2. Istraživanje mogućnosti jedne minimalističke arhitektonske kompozicije pogodne za svaku kulturu.

Radionica će ispratiti sledeće glavne teme: Prostor; Forma; Svetlost; Materijal; Boja. Uvodno predavanje će studentima omogućiti sveobuhvatan pregled ovog aktuelnog arhitektonkog diskursa kroz navedene glavne teme, posle čega će se od studenata očekivati da kroz grupni rad pristupe izradi konciznog i intuitivnog istraživanja, ne oslanjajući se nužno na arhitektonsku disciplinu. Istraživanja će biti usmerena tako da omoguće jasan uvid i listu elemenata obrazlažući šta sve kontekstualizovano arhitektonsko rešenje treba da sadrži kako bi dalo smisao i formu Minimalizmu. Konačni studentski rezultati u vidu prikupljenih referenci, tekstova i grafičkog materijala će biti predstavljeni kroz grupne prezentacije.

 

138
Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 17
 • Simple Item 16
 • Simple Item 15
 • Simple Item 14
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 24
 • Simple Item 25
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • Simple Item 17
 • Simple Item 14
 • Simple Item 15
 • Simple Item 16
 • Simple Item 18
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Medijski sponzori
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 12
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 5
 • Simple Item 7
 • Simple Item 4
 • Simple Item 15
 • Simple Item 17
 • Simple Item 3
 • Simple Item 16
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda