staticni baner 15

1920x1080 letnja skola finanl 08

Savremeno stanovanje Savremeno stanovanje
19 | 4 | 2021

PANEL DISKUSIJA ZOOM 2

Petak, 14.05.2021.

18.00 h

→ KCB Galerija Artget, Trg republike 5/I

 Subota, 08.05.2021.

18.00

→ KCB Galerija Artget, Trg republike 5/I

 

Kao poseban segment izložbe Beogradska škola stanovanja, selektovanim primerima predstavljamo trojicu arhitekata, bivših studenata, a danas profesora, koji su značajan segment svog opusa realizovali upravo u tipologiji stambene arhitekture: Vasa J. Perović, Goran Vojvodić I Dejan Miljković.

Kraj osamdesetih godina uzima se za kraj perioda koji se označava zlatnim dobom Beogradske škole stanovanja, ponikle na iskustvima međuratne arhitekture, skandinavskim iskustvima, brutalizmu i zaokretu prema kontekstu i verankularnom. Projektanti koji su obeležili to vreme, bili su istovremeno i profesori na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Oni su učili od svojih prethodnika, a svoje znanje i iskustvo su prenosili svojim studentima, među kojima će samo neki od njih govoriti u okviru BINA Zoom panel diskusija, svaki specifičan I kvalitetan na svoj način. Vasa J. Perović, predstavlja se objektima kolektivnog stanovanja koji savremenim jezikom nastavljaju tokove modernizma, formirajući nove koncepte složenih stambenih skopova i urbanog tkiva gradova. Goran Vojvodić prepoznavajući specifične elemente gradskog ambijenta vešto pozicionira stambene objekte u zadati kontekst, ne posežući za mimikrijom, ili ponavljanjem kreativno istupa prostornim i oblikovnim rešenjima u skladu sa potrebama i stilom života savremenog čoveka. Dejan Miljković objekte smešta u rezidencijalne kvartove, neretko guste izgrađenosti. Minimalističkim pristupom, kubičnim formama kreira intimne prostore blisko povezane sa prirodom. Dela savremenika su iz perspektive našeg vremena ocenjena kao izuzetna, prepoznatih u i u stručnoj javnosti i nagrađivani brojnim nagradama. Verujemo da će se kvalitet njihovog pristupa, način na koji misle stambenu arhitekturu, naslutiti i u radu onih koji dolaze za njima, njihovih učenika.

 

225
Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 17
 • Simple Item 16
 • Simple Item 15
 • Simple Item 14
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 24
 • Simple Item 25
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • Simple Item 17
 • Simple Item 14
 • Simple Item 15
 • Simple Item 16
 • Simple Item 18
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Medijski sponzori
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 12
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 5
 • Simple Item 7
 • Simple Item 4
 • Simple Item 15
 • Simple Item 17
 • Simple Item 3
 • Simple Item 16
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda