staticni baner 15

1920x1080 letnja skola finanl 08

Superquadra Superquadra
19 | 4 | 2021

SUPERQUADRA

Subota, 15.05.2021.

18.00 h

→ KCB Galerija Artget, Trg republike 5/I

 

Predavanje povlači paralele i razotkriva relacije sa idejama realizovanim u inostranim primerima, interpretiranim u Beogradu kroz nekoliko decenija druge polovine XX veka, a zatim I analizira gradaciju javnih prostora – kako je ona realizovana u autentičnom brazilskom primeru, a kako interpretirana kroz nekoliko decenija razvoja beogradske škole stanogradnje.

Superquadra 308 Sul u Braziliji predstavlja najautentičniji stambeni blok, u potpunosti realizovan u skladu sa prvobitnim zamislima i konceptom konkursnog rešenja arhitekte Lučia Koste. Sadrži elemente i ideje modernističkog oblikovanja i stanovanja. Socijalna baza Brazila, omogućavala je realizaciju teorijskog koncepta, dok je istovremeno, socijalna baza Jugoslavije generisala kulturološke i ekonomske uslove za kristalizaciju ideja modernizma, te autentičnu beogradsku školu stanovanja. Ideje „ozarenog grada“ implementirane u eksperimentalnim blokovima 1 i 2 Novog Beograda; Le Korbizijeove ideje komponovanjem forme kule i lamele u blokovima centralne zone, do kristalizacije tih principa u DUP-u za blokove 45 i 70 („grada sunca“), vremenom optimizuju ideje modernističkog oblikovanja. Posmatrano od početne koncepcije Lučia Koste, prema kome je Superquadra 308 sul uspešno realizovana, preko koncepcija prvih eksperimentalnih blokova Novog Beograda, centralne zone i kasnijih realizacija, predavanje na nove načine tumači relacije, misaone tokove i teorijske ideje druge polovine XX veka.

logo docomomo

156
Više iz ove kategorije PANEL DISKUSIJA ZOOM 2
Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 17
 • Simple Item 16
 • Simple Item 15
 • Simple Item 14
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 24
 • Simple Item 25
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • Simple Item 17
 • Simple Item 14
 • Simple Item 15
 • Simple Item 16
 • Simple Item 18
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Medijski sponzori
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 12
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 5
 • Simple Item 7
 • Simple Item 4
 • Simple Item 15
 • Simple Item 17
 • Simple Item 3
 • Simple Item 16
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda