• 1
b desno 09
27 | 4 | 2017

BINA Ideas Yards/ Radionica SCCM

Nedelja, 21.05.2017.

Ponedeljak, 22.05.2017.

Utorak 23.05.2017.

11.00-13.00                        

BINA IDEAS YARDS/ Radionica SCCM – Čuvari parka, Beograd,

Kunst re Publik, Berlin, Mindspace, Budimpešta, City of Gradens, Katovice

→ Plato u Mileševskoj ulici

Preko javnog poziva krajem 2016. godine BINA je odabrala stručni tim Čuvari parka koji će razviti svoj projekat saradnje sa zajednicom, kako bi arhitektonskim, urbanističkim, umetničkim I dizajnerskim intervencijama unapredili otvoreni gradski prostor u bloku kod Mileševske 42 - plato.
Projekat počinje u maju 2017. godine, tokom Beogradske internacionalne nedelje arhitekture I trajaće narednih šest meseci. Na početku, održaće se radionice u saradnji sa partenrima Mindspace iz Budimpeste i Kunstrepublik iz Berlina. Po realizaciji projekta stručni tim radiće na obradi i pripremi dokumentacije o projektu koja će biti publikovana I izložena tokom manifestacije BINA 2018, a potom i na drugim manifestacijama SCCM.
plato je otvoreni prostor između solitera u Mileševskoj ulici, u centralnoj beogradskoj opštini Vračar, sagrađenih sedamdesetih godina XX veka. Velika slobodna površina, blago kaskadirana, podeljena je na više terena
 za igru i druženje. Iako generacije dece, mladih i starijih u njemu provode slobodno vreme, veći deo ovog prostora nedovoljno je iskorišćen, zapušten i prljav, što zbog loših navika i nemara korisnika i prolaznika, što zbog neefkasnog održavanja i nedovoljne opremljenosti mobilijarom.
Antropološkinje sa Filozofskog fakulteta u Beogradu počele su istraživanje istorije kraja i platoa iz različitih dekada, kao i značenja koja različite generacije stanovnika pridaju tom prostoru. Tokom 2016. Godine inicijativi su se pridružilii Milica Milojević i student arhitekture, koji su izneli provokativne predloge za izmenu prostora. Ovom saradnjom antropologa I arhitekata započet je proces inkorporacije nasleđa kraja, uz uvažavanje želja stanovnika i njihovih potreba da se taj prostor preuredi.
U februaru 2017. godine, uspostavljanjem partnerstva sa BINA i SCCM projektom, stekli su se uslovi za nov, metodološki usmeren korak u menjanju odnosa prema ovom javnom prostoru kroz razvijanje modela participativnog projektovanja i intenzivnu saradnju korisnika prostora, stručnjaka i nadležnih institucija. Katarina Ristić, Tanja Grubić i Marija Brđović čine tim arhitekata koji će nastaviti rad sa inicijativom Čuvari parka, a prvi korak u zajedničkim naporima biće kreiranje urbanog čvorišta na platou, koje bi trebalo da bude mesto okupljanja, razmene i konstituisanja zajednice oko pitanja od zajedničkog interesa.

Čuvari parka planiraju niz akcija koje bi trebalo da osnaže osećaj zajedništva i kulturu deljenja i tako pomognu novi vid saradnje: redovno čišćenje, organizaciju bazara za razmenu starih stvari, premeštanje kulturnoumetničkih intervencija iz institucija u susedstvu na plato, ali i kreiranje novih.

Svaku akciju Čuvara parka prati i program za decu. Tokom 2016. godine, uz pomoć studentkinja pedagogije sa Filozofskog fakulteta, deci iz komšiluka predstavljen je deo interaktivne antropološke izložbe o odrastanju u socijalizmu „Čega su se veliki igrali kad su bili mali“. U ovoj i narednoj godini inicijativa će razvijati posebne programe sa javnim i privatnim ustanovama koje deluju u okolini platoa – predškolskom ustanovom „Mića i Aćim“, Osnovnom školom „Jovan Miodragović“, Muzičkom školom „Josif slavenski“ i XIV beogradskom gimnazijom, te sa „Osmatračnicom“ i „Mrdaonicom“. Ideja je učiniti ovaj gradski prostor temom dečjih razmišljanja i aktivnosti, a šta će nam sve deca poručiti o platou ostaje da vidimo.
Konačni cilj ovih akcija jeste da se plato učini ugodnim mestom za sve generacije. Čuvari parka veruju da se korišćenjem postojećih ljudskih i institucionalnih kapaciteta može razviti poseban model brige o susedstvu, koji bi bio prilagođen svim generacijama i koji bi mogao da posluži kao uzor političkog organizovanja uopšte. Poseban izazov predstavlja nastavak započete saradnje sa organizacijama lokalnih i gradskih vlasti, koje bi trebalo da prepoznaju i podrže lokalne inicijative za proklamovano „Prava na grad“.

Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Prijatelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • Simple Item 14
 • Simple Item 15
 • Simple Item 16
 • Simple Item 17
 • Simple Item 18
 • Simple Item 19
 • Simple Item 20
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Prijatelji
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 9
 • Simple Item 11
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Prijatelji
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 7
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI!
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda