Odštampajte ovu stranicu
6 | 5 | 2020

BINA INTERNATIONAL / EU KREATIVNA EVROPA

Od samog osnivanja značajan deo BINA programa čini predstavljanje savremene regionalne i međunarodne arhitektonske scene u Beogradu, ali i promovisanje lokalnog stvaralaštva u inostranstvu. U poslednjih nekoliko godina BINA se aktivno uključuje u evropske projekte međunarodne saradnje. Ovo u velikoj meri doprinosi povećanju mobilnosti autora, ali i jačanju mreže saradnje između organizacija, institucija i pojedinaca koji se u najširem smislu bave promišljanjem i kreiranjem ideja za razvoj gradova, urbanih, arhitektonskih i srodnih disciplina.

Posle izuzetno uspešnog dvogodišnjeg projekta "Nedovršena modernizacija: između utopije i pragmatizma" (2012), koji se bavio vodećim tendencijama i dometima razvoja građene sredine u zemljama bivše socijalističke Jugoslavije, BINA je uspela da izgradi BINA (Skandinavski) paviljon iz projekta pod nazivom "Knock on Wood", uz podršku Nordijskog kulturnog fonda (2014).

BINA se upisala na mapu Evrope kao učesnik dva međunarodna projekta EU Kreativne Evrope:

PLATFORMA BUDUĆNOST ARHITEKTURE (FAP), kao model platforme posvećene razvoju i fenomenima u arhitekturi koja promoviše ideje mladih autora (2016-2017; 2018-2021) http://futurearchitectureplatform.org/

GRADOVI DELJENJA: KREATIVNI PODSTICAJ (SCCM), sa izuzetnom temom koja podstiče i unapređuje razvoj gradova (2016-2020) https://www.sharedcities.eu/

FA BSF 2

FA BSF 3

SCCM Urban Hub2

SCCM Urban Hub2 2