Odštampajte ovu stranicu
5 | 5 | 2020

BINA OTVARANJE, 2006

Prvu “Nedelju arhitekture” otvorio je prof. Aleksandar Stjepanović član UO Društva Arhitekata Beograda 6. maja 2006. godine u prepunoj Likovnoj Galeriji Kulturnog centra Beograda. Program je koncipiran kao festival namenjen širokoj publici sa namerom da posredstvom izložbi, radionica, diskusija i tematskih šetnji približi i populariše dobre prakse u arhitekturi. Iskustva prve Nedelje arhitekture, veliko interesovanje građana i odlična atmosfere  ohrabrili su nas da nastavimo i evo nas u petnaestoj godini. Prvo izdanje festivala završeno je tribinom Savski amfiteatar”, posvećenoj jednoj od neuralgičnih tačka Beograda, koja je pokazala da je neophodno razvijati razmenu mišljenja sa građanima, ali diskusiju unutar arhitektonske zajednice  o prostorima od značaja za grad, sa uvažavanjem suprotnog mišljenja, preispitivanjem sopstvenog i sa jasnim i sažetim iznošenjem ličnog stava i inicijativa. Ova vrsta dijaloga posvećenih aktuelnim temama začeta na prvoj BINI postala je prepoznatljiv programski model tokom svih sledećih godina.

BINA otvaranje 1

BINA otvaranje 2

BINA otvaranje 3