• 1
b desno 09
25 | 4 | 2017

BISERI MUZEJA: BUDUĆA STALNA POSTAVKA MUZEJA GRADA BEOGRADA

Četvrtak, 04.05.2017.

18:00    

IZLOŽBA: BISERI MUZEJA: BUDUĆA STALNA POSTAVKA MUZEJA GRADA BEOGRADA

Autori: Angelina Banković, Dragana Stojić i Zlata Vuksanović Macura

→ Muzej grada Beograda

 

Muzej grada Beograda postoji bez sopstvene zgrade punih 115 godina. Zbog toga je muzejsko blago uglavnom skriveno od očiju posetilaca. Na ovoj izložbi, preko digitalnih medija, biće prikazani najreprezentativniji, najlepši i najvredniji predmeti koji se čuvaju u Muzeju, a koji će jednog dana biti izloženi u njegovoj stalnoj postavci. Kroz pet celina ukratko će biti ispričana priča o istoriji Beograda od praistorije do savremenog doba. Biće predstavljeni predmeti praistorijskih kultura koje su se razvijale na teritoriji Beograda, dragocenosti iz perioda antičkog Singidunuma i srednjovekovnog Beograda, ali i najvredniji predmeti iz perioda austrijsko-turskih ratova za Beograd i istorije Zemuna, kao i iz perioda oslobađanja od osmanlijske vlasti, devetnaestovekovnog razvoja Beograda i dela nekih od najpoznatijih umetnika XX veka: Paje Jovanovića, Uroša
Predića, Nadežde Petrović, Matije Vukovića, Lazara Vozarevića i Petra Lubarde.

Angelina Banković je diplomirani istoričar umetnosti, master kulturologije i student doktorskih studija na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Zaposlena je kao stručni saradnik – kustos u Zbirci za arhitekturu i urbanizam Muzeja grada Beograda. Njena glavna interesovanja su u polju muzeologije, muzeografje, zaštite, digitalizacije, interpretacije i upotrebe kulturnog nasleđa, kao i istorije umetnosti XIX i XX veka.

Dragana Stojić je diplomirani arheolog i kustos u Zbirci za praistoriju i dokumentacionom centru Muzeja grada Beograda. Koordinator je višegodišnjih sistematskih arheoloških istraživanja neolitskog lokaliteta Crkvine u selu Stubline kod Obrenovca i saradnik na BIOGRAFIJE UČESNIKA PARTICIPANTS’ BIOGRAPHIES 117 projektu „Rastko – biblioteka srpske kulture“. Njena interesovanja vezana su posebno za socio-kulturne strukture starijeg gvozdenog doba jugoistočne Evrope.

Zlata Vuksanović Macura je arhitekta i urbanista. Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirala, magistrirala i doktorirala. Zaposlena je kao naučni saradnik u Geografskom institutu „Jovan Cvijić, SANU. Bavi se istorijom urbanizma i grada, urbanom istorijom Beograda, kao i socijalnim stanovanjem i stanovanjem i naseljima Roma. Za knjigu Život na ivici – stanovanje sirotinje u Beogradu 1919-1941. dobila je tri prestižne profesionalne nagrade. Njena najnovija knjiga je San o gradu: međunarodni konkurs za urbanističko uređenje Beograda 1921-1922. Predsedava Komisijom za urbanu istoriju Udruženja urbanista Srbije, član je
Društva arhitekata Beograda i International Planning History Society.

Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Prijatelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • Simple Item 14
 • Simple Item 15
 • Simple Item 16
 • Simple Item 17
 • Simple Item 18
 • Simple Item 19
 • Simple Item 20
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Prijatelji
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 9
 • Simple Item 11
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Prijatelji
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 7
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI!
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda