• 1
b desno 09
25 | 4 | 2017

DIHOTOMIJA

Ponedeljak, 08.05.2017.

14.00

Utorak, 09.05.2017.

14.00

Sreda, 10.05.2017.

14.00

Ponedeljak, 15.05.2017.

14.00

Utorak, 16.05.2017.

14.00                                    

RADIONICA za studente: DIHOTOMIJA

Učesnici: Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu i Fakultet za umetnost i dizajn, Univerzitet „Džon Nezbit“

Autor i koordinator: Aleksandra Jovanić

→ FLU, FUD

Program radionice je posvećen istaživanju oblika interdisciplinarne saradnje studenata umetnosti i dizajna. Kroz realizaciju zajedničkog projekta, grupe studenata stvaraju objekat (od koncepta do realizacije prototipa) koji je istovremeno umetnički objekat, prostorna skulptura, upotrebni predmet ili dekorativni element.
Cilj radionice je kreiranje interaktivnih objekata koji u nekom svom segmentu ili celokupnoj prezentaciji predstavljaju spoj dve krajnosti, dva opozita, dihotomiju. spojevi koji se mogu očekivati u radovima idu od spoja digitalnog i analognog, tačke i piksela, svetlosti i tame, dana i noći, do apstraktnijih veza javnog i privatnog, istoka i zapada, konačnog i beskonačnog...

Aleksandra Jovanić je diplomirani programer i doktor digitalne umetnosti. U zvanju docenta predaje na sva tri nivoa studija, na osnovnim na Fakultetu likovnih umetnosti, na master studijama Fakulteta primenjenih umetnosti i umetničkim doktorskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. U svakodnevnomistraživanju, kao i pedagoškom radu, fokusira se na različite tehnologije novomedijske umetnosti, interaktivnu umetnost, umetničke igre i generativnu umetnost.

Više iz ove kategorije KCB – ArtEdu
Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Medijski sponzori
 • Simple Item 8
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 12
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda