Odštampajte ovu stranicu
5 | 5 | 2020

GOSTI BINE

Tom Mejn - MORFOZIS (SAD), Šoei Šigemacu - OMA(SAD), KCAP(Holandija), Dejvid Graham Šejn (SAD), Vim Ekert, E2A,  Ekert Ekert Arhitekti (Švajcarska), Tam & Videgord (Švedska), Helen & Hard (Norveška), Lasila Hirvilami Arhitekti (Švedska), Milica Topalović (Švajcarska), Miodrag Mitrašinović (SAD), Mirjana Milanović (Holandija), Hans Ibelings (Holandija), Juhani Palasma (Finska), Boris Podreka (Austrija), Ljiljana Blagojević (Srbija)

TOM MEJN - MORFOZIS (SAD)

Tom Mejn, dobitnik Prickerove nagrade 2005. godine, osnivač je i vodeći projektant u grupi Morfozis Arhitekti, koja je poznata po beskompromisnom dizajnu i težnji ka prevazilaženju ograničenja tradicionalnih formi i materijala, ali i po radu na otkrivanju nove teritorije, izvan modernizma i postmodernizma. Njegov arhitektonski izraz je vezan za podneblje i kulturnu sredinu iz koje potiče. Jednostavno, klimatske pogodnosti Južne Kalifornije omogućile su arhitektima da eksperimentišu mnogo više nego bilo gde u Americi, uz mnogo manje ograničavajućih faktora i više prostora za projektovanje. O Beogradu je prilikom svog boravka rekao "da srpska prestonica ne može da se poredi sa metropolama kao što su London, Pariz ili Moskva. Beograd se nalazi  na obali dve reke i ta prednost se mora iskoristiti." 

ŠOEI ŠIGEMACU – OMA (SAD)        

Šta za Vas znači “Razotkrivanje arhitekture”, što je tema osme Beogradske internacionalne nedelje arhitekture? " Povezujem temu sa pričom koja se krije iza arhitekture. Važno je da se otkrije priča o procesu projektovanja. Oduševljen sam što možemo da podelimo naše istraživanje kome smo intenzivno pristupili i u kome smo odredili i analizirali uticaje na lokaciju koji prevazilaze isključivo arhitektonske i urbanističke elemente, već  uzimaju u obzir i sociološke, političke, kulturne i tehnološke uticaje. Ubedljiv narativ je učinio to jedinstvenim procesom koji na sveobuhvatan način odgovara specifičnim uslovima lokacije i programa.Kao arhitekta, izuzetno je važno da znate šta znači modernizacija u gradu, ali u isto vreme sada, sa iskustvom rada u Kini, Bliskom Istoku i zemljama u razvoju, zainteresovan sam za potencijal krize." – objašnjava Šigemacu.

JUHANI PALASMA (Finska)

"Mislim da je pogrešno to što se teži da danas svaki objekat bude spektakularan. Grandiozne ideje u urbanom planiranju unapred su osuđene na propast. Dominantna orijentacija danas u arhitekturi prati sveopštu globalizaciji. Trebalo bi da bude obrnuto, da se više poštuju i preispituju lokalni uslovi, lokalne istorije, lokalne kulture... Komercijalizacija je takođe prisutna, a mnogi arhitekturu doživljavaju kao biznis. Ne verujem kolegama koji imaju takav stav prema profesiji. Arhitektonski projekat uvek je više kulturni nego biznis plan. O „Prostorima javnosti“, temi  BINE 2014, razmišlja kao o esencijalnim pitanjima za razumevanje nas samih. Zanimaju me mentalne posledice zgrada i gradova, odnedavno proučavam neuronauke, jer je postalo toliko jasno da arhitektura i grad menjaju naš mozak. Zaista moramo biti obazrivi s onim šta stvaramo zbog mogućih posledica." – objašnjava Palasma.

David Grahame Shane

Thom Mayne 7

Shoei Shigematsu