• 1
b desno 09
16 | 3 | 2017

GRADOVI DELJENJA: KREATIVNI PODSTICAJ (SCCM)

SCCM je misija čiji je cilj unapređenje uslova života u evropskima gradovima. Povezujući različite aspekte kulture deljenja i urbani dizajn SCCM razvija novi oblik življenja u našim gradovima. Zajednički.
SCCM je četvorogodišnji kulturni program koji su zajedno pokrenuli partneri iz 7 gradova centralne i jugoistočne Evrope – iz Berlina, Praga, Bratislave, Katovica, Varšave, Budimpešte i Beograda. SCCM predstavlja internacionalnu mrežu za razvijanje kreativnog diskursa koji nastaje ukrštanjem arhitekture, umetnosti, urbanizma i ekonomije deljenja da bi doprineo transformaciji gradskih prostora. U periodu od 2016 do 2020 godine SCCM će organizovati više od 150 akcija, kao što su festivali, filmovi, izložbe, radionice, umetničke rezidencije i studije slučajeva. Projekat želi da, kroz neposredne aktivnosti, građanima približi stav da su participacija i međusobna saradnja nepohodni za stvaranje ugodnog i vrednog gradskog okruženja. Kreativni centar projekta je u Pragu, gde je ustanovljen rukovideći tim koga čine Gete Institut, Češki centar i reSITE organizacija.

Ko: 11 partnera iz 7 gradova i 6 država
Oblasti: arhitektura, urbanizam, umetnost i dizajn, participacija
Aktivnosti:  festivali, filmovi, izložbe, radionice, rezidencije, istraživanja i studije slučajeva
Kada: Jun 2016 – Februar 2020

Pratite nas:
www.sharedcities.eu
#SharedCities

#SCCM2020

SCCM > BINA > DVORIŠTA IDEJA

U aktivnostima SCCM učestvuju organizacije iz gradova koji su povezani transnacionalnim, komplementarnim elementima pojedinačnih projekata koji se nezavisno razvijaju u svakom od gradova stvarajući zajednički programski okvir. Taj međunarodni okvir definiše arhitektonske, urbanističke i umetničke intervencije koje unapređuju gradske prostore kao kulturne aktivnosti koje prevazilaze isključivo stručni domen da bi prerasle u transdisciplinarni, inkluzivni proces.

Javna okupljanja i kreativne razmene učesnika SCCM programa kroz koje će ostvarivati zajednički programski okvir održavaće se u DVORIŠTIMA IDEJA (IDEAS YARDS) koja će biti organizovana u 6 gradova – u Berlinu, Pragu, Bratislavi, Katovicama, Budimpešti i Beogradu.  DVORIŠTA IDEJA u Beogradu će se odvijati kao deo BINA manifestacije 2017, 2018 i 2019. godine. Partnerske organizacije će kroz saradnju sa BINA timom voditi radionice, predavanja, diskusije i predložiti nove metode za razvijanje participativnih procesa koji su predviđene SCCM programom. To javno "dvorište" delovaće i kao mesto za interakciju predstavnika parterskih organizacija i lokalne javnosti. Mnogobrojna iskustva koja će biti predstavljena javnosti u "dvorištu" trebala bi da podstaknu stvaraoce iz različitih oblasti da putem kulturnih aktivnosti utiču na unapređenje gradskih prostora.

SCCM > BINA > STUDIJA SLUČAJA: URBANA ČVORIŠTA (URBAN HUBS)

Studija slučaja URBANA ČVORIŠTA koji će se razvijati u Beogradu pod rukovodstvom BINE u saradnji sa parterskim organizacijama SCCM ističe društvenu ulogu građanskih inicijativa u unapređenju savremenih gradova. Njegova praktična primena ogleda se u razvijanju zajedničkih predloga građana i stručnjaka koji nastaju kao odgovori na socijalne i prostorne potrebe u neposrednom okruženju.

Ovaj pristup postavlja zajednicu u centar zbivanja sa namerom da stvori preduslove za održivi razvoj grada i društva u celini. Zajednička aktivnost građana i stručnjaka, odn. uključivanje građana u projektovanje i održavanje gradskih prostora dovodi do porasta međusobnog poverenja i povećava se svest o moći zajedništva, istovremeno, posredstvom ovog procesa,  stručnjaci dobijaju priliku da bolje razumeju potrebe građana i da razvijaju metode rada sa zajednicom.

Pokretanjem eksperimentalih URBANIH ČVORIŠTA za unapređenje zajedničkih otvorenih gradskih prostora putem saradnje sa zajednicama, BINA želi da preispita mogućnosti realizacije proklamovanog „ prava na grad“ u našim uslovima. Saznanja koja će biti stečena tokom trajanja projekta biće upotrebljena za razvijanje aktivnijeg odnosa prema građenju grada putem participacije građana kao i za otvaranje prostora za kvaltitetniji i angažovaniji pristup prilikom donošenja odluka za budući razvoj Beograda.

Putem dva sukcesivna javna poziva krajem 2016. i 2017. godine BINA će odabrati dva stručna tima koji će razviti svoje projekte saradnje sa zajednicom da bi arhitektonskim, urbanističkim, umetničim i dizajnerskim intervencijama unapredili po jedan otvoreni gradski prostor.

Priprema za projekat URBANO ČVORIŠTE 1 započeće u februaru 2017. po odabiru stručnog tima i trajaće tri meseca. Projekat saradnje sa zajednicom na unapređenju otvorenog gradskog prostora započeće u maju 2017. godine tokom BINA manifestacije i odvijaće se narednih 6 meseci. Po realizaciji projekta stručni tim radiće na obradi i pripremi dokumentacije o projektu koja će biti publikovana i izložena tokom BINA manifestacije 2018, a zatim i na drugim manifestacijama SCCM. Shodno tome, projekat URBANO ČVORIŠTE 2  započeće da se razvija tokom BINA manifestacije 2018. godine i završiće se prezentacijom na BINA manifestaciji 2019.

Shared Cities: Creative Momentum (SCCM) is a European cultural platform addressing the contemporary urban challenges of European cities. SCCM is a joint project of Goethe-Institut (DE), Czech Centres (CZ), reSITE (CZ), Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (SK), BINA- Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture Centre – KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Old Market Hall Alliance (SK), Res Publica – Cities Magazine (PL).

Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Prijatelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • Simple Item 14
 • Simple Item 15
 • Simple Item 16
 • Simple Item 17
 • Simple Item 18
 • Simple Item 19
 • Simple Item 20
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Prijatelji
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 9
 • Simple Item 11
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Prijatelji
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 7
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI!
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda