Odštampajte ovu stranicu
8 | 4 | 2019

IZLOŽBA STUDENTSKIH RADOVA - 100 GODINA BAUHAUSA


Utorak, 14.05.2019.
19.00 OTVARANJE IZLOŽBE
Koordinatori: Predrag Maksić i Natalija Jovanović
Asistent: Ana Cvijanović
Učesnici: studenti visokoškolske ustanove Beogradska politehnika
Organizacija: Beogradska politehnika i BINA
→ FLU, Skadinavski paviljon, Mila Milunovića 1, Senjak