• 1
b desno 09

Milena Zindović i Nataša Đurić postavljaju pitanje mesta građanina u procesu planiranja javnih prostora u Beogradu pokrenuvši projekat „Javni prostor po meri građana“ sa željom da podstaknu dijalog profesionalaca (arhitekata i planera), gradskih institucija i građana (krajnjeg korisnika) tokom procesa planiranja javnih prostora u Beogradu.

Na radionici će preneti stavove građana – učesnika tribina  „Javni prostori po meri građana", ali i predstavnika uprave i profesionalaca u procesu planiranja Beograda kojima su se obratile sa zahtevom da se u planskim dokumentima grada Beograda u pravila gradnje za javne gradske prostore unesu odredbe koje bi gradsku upravu obavezale na projektovanje javnih gradskih prostora u skladu sa pravilima participacije građana i rodne ravnopravnosti.

Cilj studentske radionice 100 godina Bauhausa (1919–1933) je obeležavanje jubileja od osnivanja Škole arhitekture, primenjenih umetnosti i dizajna u Vajmaru, Desau i Berlinu širom sveta poznate kao internacionalna škola Bauhaus. Bauhaus ili „kuća zgrade“ je naziv izveden inverzijom nemačke reči „Hausbau” – „izgradnja kuće” je uključivala podučavanje raznih zanata*. Osnivač škole, arhitekta Valter Gropijus (Walter Gropius), želeo je da objedini tradiciju nemačkog zanatstva, principa modernog dizajna i potencijala industrijske proizvodnje.

Utorak, 14.05.2019.
19.00 OTVARANJE IZLOŽBE
Organizacija: Beogradska politehnika i BINA
→ FLU, Skadinavski paviljon, Mila Milunovića 1, Senjak

KCB radionica za decu i odrasle je serija kreativnih radionica za decu uzrasta od 6 do 10 godina i odrasle (roditelje, hranitelje, bake, deke, rođake, prijatelje…). Cilj radionica je da se na zabavan i uzrastu prilagođen način programi Kulturnog centra Beograda približe najmlađoj publici, kao i da se kod učesnika razvija kreativnost, kritičko mišljenje i interesovanje za umetnosti i kulturu.  Važan aspekt  je i partnersko učešće dece i odraslih. Radionice su najčešće tematski vezane za izložbe u Centru. Program obuhvata: uvodni razgovor, istraživanje izložbe, druženje sa umetnicima i/ili kustosima, i praktičan rad - otkrivanje različitih mogućnosti izražavanja kroz crtanje, slikanje, vajanje, fotografiju, video.

KCB radionica je ciklus kreativnih radionica čija je osnovna ideja približavanje programa Kulturnog centra Beograda mladima (posebno srednjoškolcima). Uz predstavljanje aktuelne izložbe,  predviđena je diskusija sa umetnicima i kustosima, kao i praktična primena umetničkog pristupa karakterističnog za datu izložbu (crtanje, slikanje, fotografija, video…). Dugoročniji cilj programa definisan je kao rad na formiranju buduće aktivne publike i učesnika na lokalnoj umetničkoj sceni, i razvoj saradnje kulturnih i obrazovnih institucija.

Strana 3 od 3
Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Medijski sponzori
 • Simple Item 8
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 12
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda