Odštampajte ovu stranicu
22 | 4 | 2019

Lidija Popović, MAPEI: Otkrivamo Mapei svet

 

Mapeijev proizvodni program u Srbiji je prvi put predstavljen 2004. godine. Vremenom, obavezali smo se na visok kvalitet u okviru građevinske industrije. U ulozi proizvođača građevinskih materijala, razvili smo viziju uključivanja u kreativni proces projektovanja, trudeći se da izgradimo produktivan odnos sa njegovim akterima. Jedan od ciljeva koje smo postavili je i pružanje konstantnih, kvalitetnih, savetodavnih usluga projektantima. Kao glavni poznavaoci proizvoda, nudimo i neophodnu podršku izvođačima, između ostalog obuku koja omogućava lako razumevanje procesa ugradnje Mapei materijala. Naša saradnja sa klijentima iz građevinske industrije nije ograničena samo na predstavljanje materijala već i nadogradnju pojma građevinskog profesionalca, jer obukama dajemo detaljniju perspektivu disciplina i oblasti sa kojima građevinarstvo dolazi u međuzavisnost, kao što je ekologija. Imajući u vidu da je Mapei trajno opredeljen za razvoj zelenih, održivih proizvoda, između ostalog i proizvoda sa niskom emisijom organskih jedinjenja, naša misija je i proširivanje njihovih znanja na ovu značajnu oblast.

U svom poslu, svakodnevno dolazimo i do arhitekata koji traže inspiraciju i pouzdana tehnička rešenja. Unutar složene hijerarhije arhitektonskih projekata, kao proizvođač pomažemo arhitektama da se povežu sa građevinskim materijalima od najranijih faza projektovanja. Bitno nam je da u  početnoj fazi projekta arhitekte budu informisane o raznolikom spektru proizvoda i materijala dostupnih na tržištu, jer samo sa potpunim informacijama oni mogu da predlože konstruktivna rešenja koja su usklađena sa konceptualnim predlozima. Trudimo se da predložimo profitabilna rešenja – što ne mora nužno da bude povezano sa cenom već, recimo, sa činjenicom da je ugradnja brza i jednostavna, ali i da pomognemo arhitektama da se fokusiraju na informacije koje su zaista bitne.

Zahvaljujući onima koji biraju Mapei materijale da ožive svoj rad, u Srbiji već petnaest godina gradimo Svet Mapei. Na izvedene objekte ne gledamo samo na kao formalne reference već  kao na širi kontekst u kome su naši proizvodi predstavljeni, kao deo gotovog projekta i rezultat složenog arhitektonskog rada. I posle prvih 15 godina, nastavljamo sa našom misijom – a to je unapređenje kvaliteta života ljudi snabdevanjem tržišta održivim hemijskim proizvodima za građevinsku industriju. Sa nestrpljenjem nastavljamo saradnju sa svima koji prepoznaju značaj pažljivog razmatranja i estetskih i i tehničkih aspekata građevinskih materijala koji će trajno ostati deo njihovih zgrada. Zajedno sa njima, gradimo budućnost.

 Za više informacija, posetite:  http://www.mapei.com/RS-SR/default.asp