• 1
b desno 09
9 | 4 | 2019

MEĐUDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA SA MATERIJALIMA, KONSTRUKCIJAMA I TEHNOLOGIJAMA KOJE PODSTIČU INOVACIJU I ARHITEKTONSKO STVARALAŠTVO / Predavač: Olga Popović Larsen

 

Ponedeljak, 13.05.2019.

18.00-19.00

Predavač: Prof. Olga Popović Larsen

Moderator: Prof. Aleksandra Stupar

→ KCB, Artget Galerija, Trg republike 5/I

Materijalnost, kompozicija i forma, kada su povezane, prikazuju mnoge važne aspekte arhitekture, npr. funkcionalnost, upotrebljivost, održivost i estetiku. Optimizacija materijala i konstrukcija i primena novih tehnologija otvara nove mogućnosti i stvara posebnu estetiku. Ipak, materijal, struktura i tehnologija ne postoje samo u oblasti arhitekture već i u oblastima koja su duboko ukorenjena u nauku o materijalima, biologiju i strukturno inženjerstvo.

Nauka o materijalima je do sada zabeležila ogroman razvoj. Stvaraju se novi, biobazirani materijali, kao što su biokompozitni materijali i elementi zasnovani na rastu micelijuma, koji su potpuno biorazgradivi. Novi materijali takođe se mogu stvoriti ponovnom upotrebom i kreativnom reciklažom postojećih (otpadnih) polovnih materijala. Konačno, ušteda materijala i resursa može se postići inovativnim strukturama optimizacije materijala. Na predavanju se postavljaju sledeća pitanja:

Kakav potencijal za arhitekturu i projektovanje zgrada proističe iz novih materijala?

Kako se putem kreativne reciklaže polovnih materijala može stvoriti nova vrednost za projektovanje zgrada?

Da li inovativne konstrukcije, kao što su aktivne savitljive recipročne drvene konstrukcije, mogu pomoći oblastima pogođenim prirodnim nepogodama kada postoji ograničenje, odnosno nestašica materijala?

Šta su to održivi, izvođački i estetski potencijali?

Kako interdisciplinarna i međudisciplinarna saradnja mogu dovesti do inovacija koje utiču na arhitekturu i društvo?

Ova pitanja se istražuju na primerima iz oblasti arhitekture i projektovanja zgrada, tj. izgrađenih projekata, razvijenih prototipova i istraživanja. Ona obuhvataju istraživačke projekte o zaklonu i arhitekturi, cirkularnom izazovu materijala od micelijuma, projektovanju zgrada za reciklažu, aktivnim savitljivim kupolnim konstrukcijama ReciPlyDome i ReciPlySkin, kao i o arhitektonskim primerima ponovne upotrebe materijala sa izraženom estetikom.

Prof. dr Olga Popović Larsen, arhitekta, članica Danskog udruženja arhitekata (MAA), radi kao predavač i istraživač na Fakultetu za arhitekturu Kraljevske danske akademije lepih umetnosti (KADK) u Kopenhagenu. Njena su dela duboko ukorenjena u praktičnom životu: istražuje prelaz od estetike do strukturalne/materijalne efikasnosti, kao i inovativno i održivo korišćenje materijala i tehnologija za stvaranje novih predmeta, proizvoda, konstrukcija i zgrada.

 * Predavanje se realizuje u saradnji sa Ambasadom Danske u Beogradu.

Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Medijski sponzori
 • Simple Item 8
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 12
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda