Odštampajte ovu stranicu
5 | 5 | 2020

MODELI STANOVANJA: EKSPERIMENTISANJE I SVAKODNEVNI ŽIVOT, 2010

U okviru programa BINA pre BINE u prostoru Muzeju istorije Jugoslavije, a u saradnji sa Austrijskim kultrunim forumom i brojnim partnerima  organizovana je jedna od najzapaženijih i najposećenijih izložbi - HOUSING MODELS/MODELI STANOVANJA (autori: Oliver Elser i Mihael Riper), koja je u godini kada je tema bila upravo stanovanje predstavila brojne primere iz sveta koji  ukazuju na arhitektonski pristup koji  traži situacioni odgovor na  posebne lokalne problem, a istovremeno  i najbolja i izvodljiva rešenja.

Posebnost ove izložbe činila je u velikoj meri i njena postavka, u koju su pored uobičajenih elemenata, fotografija, tekstualnih priloga bile uključene brojne  makete i  osnove iscrtane na podu koji  su omogućili aktivan odnos široke publike  i neku vrstu re-enactment-a različitih modela  stanovanja .

Paralelni program činila je izložba posvećena srpskim modelima stanovanja, a pre svega razvoju “beogradskog stana”  koju su profesor  Vladimir Lojanica i asistent Verica Međo uradili u saradnji sa studentima arhitekture.

Izlozba Modeli stanovanja 3 foto S.Vild

Izlozba Modeli stanovanja 3 foto S.Vild

Izlozba Modeli stanovanja 3 foto S.Vild

Izlozba Modeli stanovanja 3 foto S.Vild