staticni baner 15

1920x1080 letnja skola finanl 08

8 | 4 | 2019

NASELJE CERAK VINOGRADI


Petak, 24.05.2019.
17.00-19.00
Vodi: Ivana Vesković

→ Zeleni venac, stajalište autobusa 52, 53

Stambeno naselje Cerak vinogradi izgrađeno je u periodu od 1978. do 1985. godine na prostoru bez nasleđenih urbanističkih slojeva. Izvedeno je prema projektu arh. prof. Darka Marušića, arh. Milenije Marušić i dr Nedeljka Borovnice, izabranom na jugoslovenskom pozivnom konkursu 1977. godine. Idejno rešenje zasnovano je na poštovanju postojeće konfiguracije tla sa blagim uzvišicama i ravnim potezima koji stvaraju utisak dinamičnog urbanog predela. Prostornu kulturno-istorijsku celinu čine stambeni objekti sa karakterističnim bojenim kosim krovom i fasadnom opekom, i objekti javne namene: osnovna škola, predškolske ustanove, vojnomedicinski centar (VMC) i samoposluga, opitno izložbeni centar i centri susedstva. Položaj objekata prati konfiguraciju tla čime je izbegnuta šematizovanost tipske izgradnje naselja.  Na taj način prednost je data očuvanju fizionomije predela i rešenju stambenih objekata u sprezi sa prirodnim okruženjem, što čitavoj celini istovremeno daje kvalifikativ ekološkog naselja sa prepoznatljivim ambijentalnim karakterom. Ovakvom organizacionom strukturom stvorena je mogućnost identifikovanja stanovnika sa mestom u kojem žive, čemu doprinose i specifični nazivi ulica – Lipa, Kestenova, Crvenih hrastova, Breza itd., prema vrstama koje su zasađene u njima.

Ivana Vesković, istoričarka umetnosti, konzervatorka, radi u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, od 2006. godine, na poslovima istraživanja i valorizacije nepokretnog kulturnog nasleđa Beograda. Od 2008. godine bavi se sistematskim istraživanjem fonda savremene posleratne arhitekture, posebno novobeogradske arhitekture.

1979
Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 17
 • Simple Item 16
 • Simple Item 15
 • Simple Item 14
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 24
 • Simple Item 25
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • Simple Item 17
 • Simple Item 14
 • Simple Item 15
 • Simple Item 16
 • Simple Item 18
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Medijski sponzori
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 12
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 5
 • Simple Item 7
 • Simple Item 4
 • Simple Item 15
 • Simple Item 17
 • Simple Item 3
 • Simple Item 16
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda