Odštampajte ovu stranicu
17 | 5 | 2017

NIKOLA DOBROVIĆ SREDNJEVROPSKI ARHITEKTA?

Petak,19.05.2017.

18.00-21.00

SEMINAR
NIKOLA DOBROVIĆ SREDNJEVROPSKI ARHITEKTA?
Moderator: Tanja D. Konli, Boston
Učesnici: Ljiljana Blagojević, Beograd , Henrijeta Moravčikova, Bratislava i Tanja D. Konli, Boston
→ KCB, Likovna galerija

KRUG NIKOLE DOBROVIĆA: UČITELJI I SLEDBENICI

Autor: Tanja D. Konli, Boston

Uprkos trenutnim kontroverzama kada je reč o mestu Srbije na mapi Srednje Evrope, istorija njenih akademskih, obrazovnih i kulturnih institucija modernog doba zasniva se upravo na zaostavštini Srednje Evrope. Još od uvođenja studija arhitekture na beogradskoj Velikoj školi, u kasnom XIX veku, njeni profesori Mihailo Valtrović, Dragutin Milutinović, Nikola Nestorović, Andra Stevanović, Dragutin Đorđević i Branko Tanazević, između ostalih, bili su diplomci tehničkih univerziteta Srednje Evrope, u Berlinu, Drezdenu, Karlsrueu i Minhenu. Studijski program arhitekture na Tehničkom univerzitetu u Češkoj, kada je Nikola Dobrović stigao u Prag 1919. godine, upravo je bio prilagođen za studente i sa češkog i nemačkog govornog područja. Do tada je nastavni plan i program studija bio veoma sličan onima u pomenutim centrima i bio je isključivo na nemačkom jeziku još od XVII veka. Tokom decenijskog boravka u Pragu, Dobrović je postao strastveni pobornik moderne, pokreta koji se proširio svetom, i do kraja života se zalagao za njegove doktrine. Uprkos pokušajima da pronađe zajedničku sponu između svojih ideja i zamisli i onih iz nešto zapadnijih centara, poput Holandije i Amerike, Dobrović nije mogao da se distancira od dominantnetradicije arhitekture Srednje Evrope, kojoj je bio izložen tokom godina kada se izgrađivao kao arhitekta. Razgovaraće se o tome kako odgonetnuti izvorne uticaje Srednje Evrope u praktičnom i u teorijskom delu Nikole Dobrovića i kako da se ti tragovi prate u delima budućih generacija arhitekata obrazovanih na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

MODERNA U ILI MODERNA O MEDITERANU?

ARHITEKTURA NIKOLE DOBROVIĆA U

DUBROVAČKOM PODRUČJU

Autor: Ljiljana Blagojević, Beograd

Moj prilog seminaru razmatra metodologiju projektovanja i arhitektonsku filozofiju Nikole Dobrovića, onako kako su se one menjale sa njegovim prelaskom iz jednog od središta modernog pokreta – srednjoevropske metropole Praga – u periferni, znatno manji grad na jugu Jadrana – Dubrovnik. U periodu od sedam godina, koliko je aktivno radio na dubrovačkom području, od 1934. do 1941. godine, Dobrovićevi projekti u samom gradu i objekti u široj okolini svedoče o jednom procesu prilagođavanja univerzalizma modernog pokreta specifičnim zahtevima savremene mediteranske arhitekture. Moja prezentacija biće usmerena na analizu detalja i materijala koji su korišćeni u Dobrovićevim objektima na području Dubrovnika, sa ciljem raspoznavanja porekla njegovog projektantskog pristupa o Mediteranu u modernoj arhitekturi. Pretpostavka od koje polazim jeste da materijalnost Dobrovićevih dubrovačkih objekata izražava arhitektovo uvažavanje istorije i tradicije građenja Mediterana, odnosno da on kroz istraživanje, pisanje i tumačenje istorije arhitekture i graditeljstva razvija teme savremenog projektovanja koje su istovremeno njegova osnovna preokupacija. Cilj mog priloga seminaru je da pokažem da upravo ove teme povezuju praksu Dobrovićevog projektovanja u oblasti Dubrovnika sa njegovim intelektualnim poreklom iz društveno-kulturnog okruženja Centralne Evrope, a njegove projektantske stavove sa teorijskim konstruktima Gotfrida Zempera i, šire, zemperijanskom tradicijom u modernoj arhitekturi.

NEW WORLD – BRATISLAVA AND CZECH MODERNISM

Author: Peter Szalay, Bratislava

Ladislav Foltýn Slovak architect and theorist was one from the 20 Czechoslovak citizens graduated at German Bauhaus, nevertheless in his book titled Slovak architecture and Czech avant-garde Foltýn presented narrative on the domination of the Czech architects in emancipation of  Slovak architecture during interwar period. In architecture and art historians writings, the First Czechoslovak Republics multiculturalism was long overlooked. In my paper I would like to focus to this narrative and it’s metamorphosis  in the mirror of the development of the interwar architecture scene in Bratislava and discus the contradictions of national and liberal discourses in the first Czechoslovak democracy, surprisingly similar to our contemporary struggles and efforts in Central and Eastern Europe.