• 1
b desno 09
22 | 4 | 2019

Nikola Milanović, Hristina Stojanović, Ivana Lovrinčević, URED: “Minimalizam u gestu : Preispitivanja”

Priznanje u kategoriji „Arhitektura“ za minimalizam u gestu i materijalu koji otvara mogućnosti kompleksnih tumačenja.

- Кomentar žirija 38. Salona arhitekture u Beogradu za objekat Primus centar

Projektantska praksa Ured studija sagledava se kroz temu „[…]minimalizam u gestu (i materijalu)[…]“ na referentnim projektima različitih tipologija. Predavanje prikazuje nekoliko projekata studija odabranih sa idejom da daju kratak osvrt na petogodišnji projektantski opus i iskustvo. Razmatra se konstanta u radu studija preispitivanjem odabranih projekata kroz prizmu citiranog komentara žirija 38. Salona arhitekture, što je ujedno bila i prva verifikacija rada studija od strane stručne javnosti. Postavlja se pitanje da li projektantski opus karakteriše opisani arhitektonski izraz i na koji način se on projektuje i manifestuje. Dalje, diskutuje se uslovljenost minimalizma u izrazu kroz temu kompromisa između koncepta i zahteva investitora (klijenta) gde se, pre svega, česta preispitivanja označavaju kao pozitivan i aktivan odnos između arhitekte i klijenta. U tom kontekstu uočava se i preispitivanje kao važan deo procesa u radu Studija, ne samo u svetlu komunikacije sa klijentima već i specifične projektantske metodologije. Ona se razvija kroz akademsko iskustvo u nastavi i u naučnoistraživačkom radu. Isto tako, dometi i napredak projektantske prakse preispituju se i verifikuju učešćem na izložbama i konkursima iz referentnih oblasti.
Za više informacija, posetite:   https://uredstudio.com/   

Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Medijski sponzori
 • Simple Item 8
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 12
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda