Odštampajte ovu stranicu
19 | 5 | 2021

IZLOŽBA BŠS SE PRODUŽAVA DO 03.06.2021.

 BEOGRADSKA ŠKOLA STANOVANJA 1960–1980. KOMPLEKSNOST IDEJA

Kulturni centar Beograda, Likovna galerija, Knez Mihailova 6, Beograd
Autor: Tanja Damljanović Konli i koautor: Dragana Mecanov, do.co.mo.mo Srbija;
Asistenti: Mia Stevanović, Tamara Nikolić, Nevena Ašković;
Dizajn: Marina Dokmanović; Produkcija: BINA

251