• 1
 • 2
b desno 09

Studio je gostujući program projekta SCCM na predmetu Urbani dizajn, Fakulteta umetnosti i dizajna, sa osnovnim ciljem razvoja ideja u zapuštenim lokacijama u Beogradu u radu studenata, profesora i asistenta preko uspostavljanja platforme razmene, deljenja znanja i ideja svih zainteresovanih građana.

Izložba predstavlja dela deset italijanskih timova arhitekata. Ne uzimajući u obzir bilo kakve generacijske kriterijume, izbor se fokusira na najinovativnije prakse i na one koje najbolje otelovljuju identitet italijanske arhitekture danas. Nasuprot pristupu orijentisanom ka utopiji iz 60-ih i 70-ih godina prošlog veka, dela koja mi predstavljamo često su projekti malog obima koji su povezani sa potrebama pojedinca, sa željom da se recikliraju postojeći građevinski objekti, kao i s ciljem da se redefnišu same paradigme arhitekture danas unutar jednog evropskog konteksta.

Izložba je proistekla iz jednog evroregionalnog takmičenja koje je organizovalo Udruženje arhitekata Rumunije, ogranak iz Okruga Timiš, u okviru Bijenala arhitekture BETA u Temišvaru 2016. godine.

Bijenale arhitekture BETA 2016 / radovi sa konkursa podržava i promoviše različite oblike i vidove ispoljavanja arhitekture.

Future Architecture Platform je prva pan-evropska platforma koja okuplja muzeje, festivale i producente kulturnih događaja sa namerom da približi ideje o budućnosti gradova i arhitekture širokoj public. Naši ciljevi:  Razmišljanje o budućnosti. Ističemo dolazeću generaciju talenata u raznim disciplinama i istražujemo i delimo njihove ideje o budućnosti gradova i arhitekture; Razmena. 18 organizatora iz 15 država kreiraju pan-evropski program, organizuju gostovanja mladih stvaralaca i predstavljaju njihove ideje na izložbama, konferencijama, predavanjima i radionicama, u knjigama i na internetu.

Metodologija umetničkog rada Branislava Nikolića, oličena u sakupljanju odbačenih elemenata arhitekture, enterijera stanova, nameštaja i drvne građe i njihova ponovna upotreba u umetničkom procesu i izgradnji umetničkih proizvoda, umrežena je sa svim značenjskim nivoima termina „sekundarna arhitektura“. Ova sintagma označava ekonomiju sakupljanja i recikliranja materijala specifčnu za izgradnju „kartonskih kuća“ u romskim naseljima.

Slikarska radionica Arhitektura ulice ima za cilj da uputi mlade u terminologiju same arhitekture i njeno „višeznačje“. Njihov zadatak će biti da uvide kako je savremena arhitektura implementirana u postojeće urbano okruženje i kako zajedno stvaraju i pišu istoriju ulice i grada.

Poznato je da su deca vezana za svoju okolinu i da fzička sredina u kojoj rastu na njih utiče koliko i socijalno i kulturno okruženje. savremena arhitektura prepoznaje važnost učestvovanja dece u donošenju odluka koje se tiču njihovog života i njihov glas se uvažava kad je reč o formi i oblikovanju fzičkog okruženja. Cilj radionice je upoznavanje dece sa različitim formama arhitekture i razumevanje dečje percepcije prostora predškolske ustanove.

Radionica daje deci aktivnu ulogu u promišljanju i dizajniranju njima namenjenog prostora. Ispitujemo modalitete participativnog urbanog dizajna, kombinujući metode prikupljanja informacija od dece i direktnog rada sa njima na razvoju vizija prostora dvorišta i igrališta u gradu. Tražimo odgovore na pitanja: kako treba da izgleda dvorište po meri deteta u XXI veku i šta deca imaju da kažu o tome.

KCB – ArtEdu

25 | 4 | 2017

KCB radionica Artedu obuhvata ciklus kreativnih radionica čija je osnovna ideja približavanje programa Kulturnog centra Beograda mladima (posebno srednjoškolcima). Program radionice sastoji se od predstavljanja aktuelne izložbe, diskusije sa umetnicima i kustosima, i praktične primene umetničkog pristupa karakterističnog za datu izložbu (crtanje, slikanje, fotografja, video...).

DIHOTOMIJA

25 | 4 | 2017

Program radionice je posvećen istaživanju oblika interdisciplinarne saradnje studenata umetnosti i dizajna. Kroz realizaciju zajedničkog projekta, grupe studenata stvaraju objekat (od koncepta do realizacije prototipa) koji je istovremeno umetnički objekat, prostorna skulptura, upotrebni predmet ili dekorativni element.

Strana 8 od 11
Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Pokrovitelji
 • Simple Item 2
 • 1
Partneri
 • Simple Item 8
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
Partneri
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • Simple Item 15
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Sponzori
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 7
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tehnički sponzor
 • Simple Item 3
 • 1
Medijski partneri
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI!
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda