Odštampajte ovu stranicu
9 | 4 | 2019

ODRŽIVA ARHITEKTURA I GLOBALNI CILJEVI UN-a / Predavač: Jakob Knudsen

Ponedeljak, 13.05.2019.

18.45-20.00

Predavač: Prof. Jakob Knudsen

Moderator: Prof. Aleksandra Stupar

→ KCB, Artget Galerija, Trg republike 5/I

KADK je posvetio tri akademske godine razvoju dizajna i arhitekture koji mogu podržavati ciljeve UN u stvaranju održivog sveta, istovremeno postavljajući osnove za novi sektor rasta u Danskoj čije su uporište inovativna rešenja za nacionalne i svetske probleme.

Na samitu UN u Njujorku, 25. septembra 2015. godine, šefovi vlada iz celog sveta doneli su do tada najambiciozniju agendu koju će, od tada do 2030. godine, prokrčiti put ka održivijem razvoju i za ljude  i za planetu na kojoj živimo.


KADK deli tu ambiciju. Arhitekte i dizajneri poseduju sve stručne kreativne i inovativne veštine koje su potrebne za stvaranje novih proizvoda, rešenja i strategija i koje podstiču pozitivan razvoj i na lokalnom i na globalnom nivou. Tako, leta 2016. godine, KADK je odlučio da preuzme inicijativu i da posveti tri akademske godine radu na globalnim ciljevima UN.

Kada je reč o odgovornosti u obrazovanju budućih generacija arhitekata i dizajnera, postoji zajednička odgovornost u obučavanju diplomiranih arhitekata i dizajnera, čije će sposobnosti doprineti održivijem svetu. KADK ima cilj da bude laboratorija za razvoj novih, održivih rešenja i proizvoda. Takođe ima ambiciju da nadahne građanske i poslovne zajednice u okruženju bliskom interakcijom sa zainteresovanim stranama radi diskusije i saradnje u traganju za novim rešenjima i prilikama.


Istorijski gledano, danska arhitektonska i projektantska tradicija igrale su značajnu ulogu u izgradnji društva održive dobrobiti, koje je danas visoko cenjeno i smatra se uzorom za ostatak sveta.

Smatra se da rad KADK-a na globalnim ciljevima može imati ogroman potencijal kada je reč o uspostavljanju novog danskog sektora rasta podstaknutog inovativnim proizvodima, rešenjima i strategijama za održiv stil života i društveno uređenje.

Jakob Brandtberg Knudsen, član Danskog udruženja arhitekata (MAA), na čelu je Fakulteta za arhitekturu Kraljevske danske akademije lepih umetnosti - Fakulteti za arhitekturu, dizajn i konzervaciju (KADK) u Kopenhagenu, gde predaje i istražuje, a arhitekturom se u praksi bavi kao direktor arhitektonskog biroa Ingvartsen Architects. Istraživao je održivost i ulogu arhitekture u „zdravom stanovanju“, kao i u prevenciji malarije. Trenutno radi na 17 ciljeva održivog razvoja u okviru UN, na nivou škola.


* Predavanje se realizuje u saradnji sa Ambasadom Danske u Beogradu.