• 1
b desno 09
26 | 4 | 2017

PLATFORMA BUDUĆNOST ARHITEKTURE

Petak, 12.05.2017.

10.00-18.00

FAP Međunarodna KONFERENCIJA
PREDGRAĐA BEOGRADA – ZAMISLI BUDUĆNOST

Subota, 13.05.2017.

10.00-15.00

FAP Međunarodna KONFERENCIJA / Stručni obilazak
RUBNE OPŠTINE BEOGRADA: POTENCIJALI I PREPREKE
Vodi: Miodrag  Ferenčak

→ Urbanistički zavod Beograda

Future Architecture Platform je prva pan-evropska platforma koja okuplja muzeje, festivale i producente kulturnih događaja sa namerom da približi ideje o budućnosti gradova i arhitekture širokoj publici. Naši ciljevi: Razmišljanje o budućnosti. Ističemo dolazeću generaciju talenata u raznim disciplinama i istražujemo i delimo njihove ideje o budućnosti gradova i arhitekture; Razmena. 18 organizatora iz 15 država kreiraju pan-evropski program, organizuju gostovanja mladih stvaralaca i predstavljaju njihove ideje na izložbama, konferencijama, predavanjima i radionicama, u knjigama i na internetu; Podizanje svesti. Platforma omogućava da se kompleksna pitanja arhitekture približe svima. Platforma kroz svoje aktivnosti takođe promoviše i održiviju radnu sredinu; Ostvarivanje posvećenosti. Kvalitet koji je prisutan u radu svih članica FAP je predan rad  organizatora sa novim obećavajućim talentima i posvećenost ciljevima platforme.

FAP promoviše i slavi inovacije, eksperimente i talentovane mlade arhitekte, kao i najznačajnije evropske vrednosti: kreativnost, kulturu, znanje i odgovoran odnos prema široj društvenoj zajednici.

Beogradska internacionalna nedelja arhitekture (BINA) najveći deo svog programa posvećuje temama vezanim za stanje i razvoj prostora grada Beograda. Jedna od gorućih tema daljeg razvoja grada je razvoj obodnih opština, njihova povezanost sa centrom, njihove specifičnosti, potencijali, ali i problemi koji postoje. Prigradske opštine u sebi objedinjuju urbane, ruralne i industrijske prostore, obiluju prirodnim i kulturnim resursimapriobalja reka Save i Dunava, arheološka nalazišta, spomenici kulture, izletišta, ali istovremeno su prisutni i brojni problemi kao što su: nepostojanje i/ili nepoštovanje urbanističke regulative, bespravna gradnja, loša mreža puteva i ulica, zastarela ili nepostojeća mreža vodovoda i kanalizacije i neadekvatno održavanje infrastrukture i javnih prostora. Navedeno stanje prostora u prigradskim opštinama, zajedno sa stalnim prilivom stanovništva, siromaštvom i visokim stepenom nezaposlenosti univerzalne su teme prisutne u svim gradskim sredinama.

Konferencija Predgrađa BeogradaZamisli budućnosti kao deo evropskog projekta Future Architecture Platform (FAP) organizuje se sa namerom da se, imajući u vidu stanje i heterogenost namene obodnih beogradskih opština, predstave ideje za budući razvoj ovih prigradskih teritorija ili pak rešavanje postojećih gorućih problema, a u interpretaciji predstavnika generacije evropskih arhitekata koji stupaju na profesionalnu scenu i koji će biti njeni akteri u budućnosti

Učesnici: Milica Joksić, Beograd; Manuel Enrikeš, Lisabon; Sezar Rejes Nahera, Barselona; Pipo Ćora, Rim; Ina Valkanova, Sara Lušić Alavanja, Plovdiv; Sebastijan Ernst, Berlin; Đudita Vendrame, Ajndhoven; Dimitris Grozopulos, Efi Kasimati, London; Studio NO, Vroclav; Asocijacija kulturne teritorije, Varšava; Florijan Nidvorok, Štans bai Švac; Predrag Milić, Beograd; NVO In Akt, Beograd; NVO Beogradski festival cveća, Beograd.

Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Medijski sponzori
 • Simple Item 8
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 12
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda