• 1
b desno 09
22 | 4 | 2018

PLATFORMA BUDUĆNOST ARHITEKTURE / BUS STOP FACE LIFT

===============

Četvrtak-Subota, 17-19.05.2018.

09.00-19.00 PLATFORMA BUDUĆNOST ARHITEKTURE / Ledine, Novi Beograd

Radionica BUS STOP FACE LIFT

=================

Evropska platforma Budućnost arhitekture (Future Architecture), koju kofinansira program Kreativna Evropa (2018/2021), ušla je posle prvog dvogodišnjeg u drugi, četvorogodišnji ciklus. 

Platforma „Budućnost arhitekture okuplјa sada još veći broj institucija i organizacija (20) iz šesnaest evropskih zemalјa, sa namerom da predstavi vizije budućnosti arhitekture iz perspektive generacije profesionalaca koji tek stupaju na scenu i koji će biti odgovorni za budućnost građene sredine u kojoj ćemo živeti. Namera platforme je da rad izabranih autora predstavi u što većem broju zemalјa i tako omogući uspostavlјanje novih kontakata i oblika saradnje sa izabranim autorima i između organizacija-članica platforme.

U okviru platformeBudućnost arhitektureBINA 2016  bavila se neuralgičnim tačkama grada Beograda, pokušavajući da mapira mesta kojima su potrebne nova energija i namena. Sledeće 2017. godine u fokusu su bila beogradska predgrađa. Ove godine idemo korak dalјe, od opšteg ka posebnom, i biramo jedno predgrađe – LEDINE i slučaj BAS STOP FACELIFT.

Namera nam je da na konkretnim primerima mini-lokacija, na pet autobuskih stajališta, pokušamo da sagledamo mogućnost prostornih intervencija i sprovedemo sve faze i elemente stvaranja prostora, od analize lokacije, anketiranja građana – predstavnika lokalne zajednice, idejnih rešenja, javne rasprave, do razvoja projekta i realizacije. Pri izboru lokacije odlučili smo se za Ledine, naselјe na obodu Novog Beograda sa oko 10.000 stanovnika, od kojih je približno 40% stanovnika srpske, 40% romske nacionalnosti i 20% stanovnika su pripadnici ostalih nacionalnosti. Socijalna karta stanovnika je vrlo skromna, a samo naselјe pati od brojnih komunalnih, socijalnih i kulturnih problema. Ovakvo stanje može se smatrati tipičnim za veliki broj obodnih opština i naselјa u našoj zemlјi. Pored sveprisutne ekonomske krize i stalnog priliva stanovništva u gradske i prigradske sredine, naselјa ovog tipa podnela su i veliki teret naglog porasta stanovnika, kao posledicu migracija izazvanih ratovima devedestih godina. Kako se  ovakvi primeri sreću u svim velikim evropskim gradovima, i kako će se ove tendencije sigurno nastaviti i u budućnosti kao posledica društvenih i političkih kretanja, smatrali smo da je „slučaj Ledine“ relevantan  i prepoznatlјiv  za sve urbane sredine, pa samim tim aktuelan za rad u okviru evropske  platforme Budućnost arhitekture

Tokom radionice BAS STOP FACELIFT  želimo da preispitamo mogućnosti brzog, ali profesionalnog i lokalno osvešćenog prostornog rešenja koje će stvoriti ili bar naznačiti mogućnost kvalitetnijeg i humanijeg korišćenja javnog prostora.

Čitav proces, od pripreme do realizacije, posmatramo kao arhitektonsko-socijalni eksperiment. On će, s jedne strane, preispitati mogućnosti, prednosti i mane ovakvih mini-intervencija u sredinama koje su daleko od centralnih zona grada i prioritetnih intervencija koje se u njima rade, s cilјem pobolјšanja uslova života upravo u ovim sredinama. S druge strane, ove mini-intervencije jesu i eksperiment koji se bavi arhitektonskom formom i efemernim objektima koji nastaju brzo, ne traju dugo, prilagođavaju se trenutnoj potrebi i prate ritam savremenog, urbanog života u gradu. 

Realizatori ovog projekta su pet internacionalnih autora/timova koji su učestvovali na javnom pozivu platforme Budućnost arhitekture, zajedno sa timom iz Beograda koji čine  studenti  Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta u Beogradu. Izabrani  timovi rade u saradnji sa  mentorima i kustosima. Mentori su izabrani iz redova stručnjaka koji su u svom profesionalnom radu imali značajno iskustvo i uspešne realizacije  u sličnim projektima. Internacionalni sastav učesnika i mentora, razmena mišlјenja i iskustava iz različitih sredina, verujemo, doprineće kreativnosti i kvalitetu rešenja koja će građani  imati priliku da vide i isprobaju na autobuskim stajalištima u naselјu Ledine. 

Učesnici: Studio ADAMIČKA:BROMA (Poljska), MELEEM (Makedonija), Studio SKREI (Portugal), Studio SMiA (Španija), Škola arhitektonskog razmišljanja za decu (Belorusija) i Tim studenata FPU (Srbija). 

Mentori:  Bilјana Branković (Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd), Breda  Bizjak (Društvo arhitekata Istre), Mihal  Duda  i Malgoržata  Devozges  Cuber (Muzej arhitekture iz Vroclava)

post: kategorija: future architecture

IMG 20171214 100513

Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Medijski sponzori
 • Simple Item 8
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 12
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda