• 1
b desno 09
3 | 5 | 2018

TIM8 Ana Dušmanović, Jelena Kojić, Jelena Stanković, Maja Kopta, Stefan Milićević, Mihailo Sladoje i Nikola Arsić. MINI HOME

MINI HOME

Porastom mobilnosti diktirane dinamičnošću savremenog života i usled regulativnih barijera sve nepristupačnije stambene politike, potreba za alternativnim i ekonomičnijim tipovima stanovanja sve je veća. Stambena jedinica Mini home je izrađena od lako montažnih materijala dostupnih na lokalnom tržištu, što je čini prenosivom i sa ekonomskog aspekta pristupačnom. Upravo ove odlike otvaraju mogućnosti za formiranje društvenih strategija investiranja u stambeni problem socijalno i ekonomski ugroženih grupa. Mini Home prevazilazi postojeće pravne i regulativne barijere i postavlja model stanovanja pristupačan za svakoga.

Mini home u funkciji communisa (zajedničkog) ogleda se u ispunjenju minimalnih prostornih potreba svakog pojedinca, definisanih osnovnim funkcijama stanovanja. Osnovnu jedinicu, moguće je nadograditi sanitarnim blokom, u zavisnosti od tipologije naselja u kojem se nalazi i/ili konteksta.

Stambena jedinica primenljiva je u različitim okruženjima i klimatskim uslovima, i prilagodljiva je različitim afinitetima pojedinaca mogućnošću personalizacije fasade.

Osim kao smeštaj osetljivih grupa, Mini home je moguće koristiti kao stalno mesto stanovanja u gradu, vikendicu u prirodu, stambenu jedinicu u kampovima, na festivalima ili kao tip privremenog stanovanja pored reke ili na planini. Ona pomera granice kretanja i nastanjivanja unutar i izvan granice urbanosti, pokreće proces društvene promene, formirajući novi stil stanovanja.

3. TIM8 logo

Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • Simple Item 14
 • Simple Item 15
 • Simple Item 16
 • Simple Item 17
 • Simple Item 18
 • Simple Item 19
 • Simple Item 20
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Prijatelji
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 9
 • Simple Item 11
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Prijatelji
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 7
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda