• 1
b desno 09
3 | 5 | 2018

S.O.B.A. Milena Kordić, Bruno Oliveira Stringeta, Marija Krsmanović Stringeta NOVI SAVEZI

NOVI SAVEZI

Pitanje kako danas naseljavamo sopstveno okruženje ključni je izazov svakog diskursa. Za arhitekte ovo opšte pitanje može biti istraženo promišljanjem promena našeg razumevanja okruženja i prostora okruženja. U našem radu, praktičnom i teorijskom, trudimo se da ispitamo nove saveze prirodnog, svakodnevnog života i društvenog (kulturnog) koristeći arhitektonska sredstva.

Zainteresovani smo za proces redefinisanja lične povezanosti sa svetom koji delimo. U svom radu pokušavamo da postavimo pitanja kako individua razume prostor i njegove urbane, socijalne, fizičke i ekološke dimenzije, a posebno kako to razumevanje menja i unapređuje.

Naš tim svakom novom projektu prilazi kao novoj temi i novoj oblasti za promišljanje arhitektonskim sredstvima. Zato u izradi svakog novog projekta gradimo nove saveze sa umetnicima, dizajnerima, inženjerima drugih diskursa koji se bave prostorom i kolegama arhitektama koji imaju proširena polja arhitektonskog delovanja (Anđelka Badnjar, Nemanja Crnobrnja, Milan Simić, dizajner, Lena Jovanović, vajarka, i drugi). Svaki projekat gradi novo tematsko polje i istražuje nove arhitektonske alate za njegovo promišljanje. Okrećemo se fragmentima znanja iz drugih diskursa da bismo uvek nanovo ispitali sopstveno razumevanje okruženja. Cilj nam je da dovedemo u pitanje podele na kategorije – ljude, objekte i prostor i da veze među njima učinimo konstitutivnim elementima projekata.

Svaki od prikazanih projekata, bilo da je potez transformacije urbane morfologije, arhitektonski prostor i program ili dizajn opreme enterijera, koncipira se kao mamac koji budi lične motive da se u realnosti učestvuje, i da se time ona menja. Projekti nastaju iz potrebe da se učesnik u projektovani ambijent uključi lično i doslovno, ali i da se zapita i promisli mogućnost drugačije budućnosti.

Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • Simple Item 14
 • Simple Item 15
 • Simple Item 16
 • Simple Item 17
 • Simple Item 18
 • Simple Item 19
 • Simple Item 20
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Prijatelji
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 9
 • Simple Item 11
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Prijatelji
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 7
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda