• 1
b desno 09

Avalski toranj predstavlja jedan od karakterističnih repera u veduti Beograda. Remek-delo arhitekture i konstrukterstva, odlikuje se naglašenom arhitektonikom koja je na liniji, za ono vreme, inovativnih oblikovnih traganja na granici skulptorskog pristupa. Posebnost prostorno-oblikovne strukture tornja ogleda se u pozicioniranju „gondole“ sa prostorima za posetioce, panoramskim restoranom i terasom, kao i tehničkim instalacijama na vitku, elegantnu vertikalu glavnog korpusa građevine, što je u to vreme bio gotovo jedinstven slučaj.

Zadužbinarstvo je u 19. veku igralo veoma značajnu ulogu u razvoju nove srpske države. Evropeizacija Beograda predstavljala je manifestaciju srpske moći u tek oslobođenom gradu od osmanlijske vlasti, a razvoj infrastrukture i urbanizma uslovili su i izgradnju mnogih građevina u raznim istorijskim stilovima koje i danas čine najstarije jezgro grada.

Prisustvo Jevreja u Beogradu beleži se još od 16. veka. Tokom viševekovnog prisustva na ovim prostorima, Jevreji su učestvovali u kreiranju vizuelne kulture samog grada. Šetnja „Arhitektura i sećanje: jevrejsko nasleđe u Beogradu“ predstaviće osnovnu topografiju jevrejskog nasleđa.

Prostori Univerziteta i njegovih amfiteatara čine platformu za ostvarivanje komunikacije stručne ali i šire javnosti, te predstavljaju važan glas društvenih promena. Upravo su amfiteatri Rektorata, Filološkog, Filozofskog, Pravnog i Tehničkog fakulteta dali glas nekim od najznačajnijih ličnosti srpske istorije od osnivanja Univerziteta do danas.

Strana 2 od 2
Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Medijski sponzori
 • Simple Item 8
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 12
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda