• 1
b desno 09
25 | 4 | 2017

ŠKOLJKA MUZEJA: TRI KONKURSA ZA ZGRADU MUZEJA GRADA BEOGRADA

Četvrtak, 04.05.2017.

18:00

IZLOŽBA: ŠKOLJKA MUZEJA: TRI KONKURSA ZA ZGRADU MUZEJA GRADA BEOGRADA

Autori: Zlata Vuksanović Macura i Angelina Banković

→ Muzej grada Beograda

Izložba prikazuje tri nacionalna arhitektonska konkursa sprovedena radi dobijanja rešenja za novu zgradu
Muzeja grada Beograda. Muzej je osnovan 1903. godine i do danas je ostalo otvoreno pitanje zgrade za njegov trajni smeštaj. Odgovor je tražen mnogo puta i na različite načine, među kojima su bila i tri arhitektonska konkursa na kojima je učestvovalo 88 autorskih timova. Prvi konkurs je bio 1954, sledeći 1976, a poslednji 2016. godine. Na dva konkursa, organizovana 1954. i 1976. godine, koncept je počivao na ideji podizanja nove zgrade Muzeja u bloku između Ulica Knez Mihailove, Kralja Petra, Uzun Mirkove i Pariske, ali nijedan od tih projekata nije realizovan. Godine 2016. konkurs je obuhvatio izradu idejnog rešenja rekonstrukcije zgrade nekadašnje Vojne akademije u Resavskoj ulici 40b i njene prenamene u Muzej. Na izložbi će biti prikazani originalni konkursni radovi i tok realizacije sva tri konkursa za zgradu Muzeja grada Beograda.

Angelina Banković je diplomirani istoričar umetnosti, master kulturologije i student doktorskih studija na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Zaposlena je kao stručni saradnik – kustos u Zbirci za arhitekturu i urbanizam Muzeja grada Beograda. Njena glavna interesovanja su u polju muzeologije, muzeografje, zaštite, digitalizacije, interpretacije i upotrebe kulturnog nasleđa, kao i istorije umetnosti XIX i XX veka.

Zlata Vuksanović Macura je arhitekta i urbanista. Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirala, magistrirala i doktorirala. Zaposlena je kao naučni saradnik u Geografskom institutu „Jovan Cvijić, SANU. Bavi se istorijom urbanizma i grada, urbanom istorijom Beograda, kao i socijalnim stanovanjem i stanovanjem i naseljima Roma. Za knjigu Život na ivici – stanovanje sirotinje u Beogradu 1919-1941. dobila je tri prestižne profesionalne nagrade. Njena najnovija knjiga je San o gradu: međunarodni konkurs za urbanističko uređenje Beograda 1921-1922. Predsedava Komisijom za urbanu istoriju Udruženja urbanista Srbije, član je
Društva arhitekata Beograda i International Planning History Society. BIOGRAFIJE UČESNIKA PARTICIPANTS’ BIOGRAPHIES 139.

Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Prijatelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • Simple Item 14
 • Simple Item 15
 • Simple Item 16
 • Simple Item 17
 • Simple Item 18
 • Simple Item 19
 • Simple Item 20
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Prijatelji
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 9
 • Simple Item 11
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Prijatelji
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 7
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI!
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda