• 1
b desno 09
26 | 4 | 2018

ZGRADA PRIZAD-a (TANJUG-a)

============
Ponedeljak, 21.05.2018.
16.00–18.00
BINA ŠETNJA: ZGRADA PRIZAD-a (TANJUG-a)  
Vodi: Aleksandar Božović
→ ispred Tanjug-a, Oblićev venac 2
 
============
 
 
Šetnja „Zgrada PRIZAD-a (TANJUG-a)“ na Obilićevom vencu br. 2 prezentuje ovaj monumentalni objekat, podignut 1938. godine za Privilegovano izvozno akcionarsko društvo (PRIZAD), po projektu arhitekte Bogdana Nestorovića. Kompozicija građevine koju odlikuje skladan odnos forme i pročišćenih bezornamentalnih fasadnih površina svrstava ovaj objekat u antologijske primere kasnog modernizma u međuratnoj arhitekturi Beograda. Od šezdesetih godina 20. veka u zgradi je sedište Telegrafske agencije nove Jugoslavije (TANJUG), značajne javne ustanove.
 
Aleksandar Božović je diplomirani istoričar umetnosti, stručni je saradnik u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. http://beogradskonasledje.rs/  Bavi se proučavanjem arhitekture, memorijala i javnih spomenika na teritoriji grada Beograda. Autor je više izložbi, stručnih radova i monografskih publikacija.
 
Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Medijski sponzori
 • Simple Item 8
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 12
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda