• 1
 • 2
b desno 09
16 | 4 | 2018

ZNANJE I KOMUNIKACIJA – AMFITEATRI BEOGRADSKOG UNIVERZITETA

============

Subota, 12.05.2018. 

14.00-16.00 

BINA ŠETNJA: ZNANJE I KOMUNIKACIJA – AMFITEATRI BEOGRADSKOG UNIVERZITETA

Vodi: Katarina Stradner

Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1

============

 

Univerzitetski amfiteatri predstavljaju prostore okupljanja akademske zajednice za prezentovanje i razmenu ideja i znanja. Prostori za predavanja i razgovore studenata i profesora postoje još od Platonove akademije, koja se smatra pretečom univerziteta. Od antičkih vremena amfiteatri su bili mesta susreta i središte zabave i komunikacije jedne zajednice. Iako značenje ove reči grčkog porekla ukazuje na prostor koji sa amphi - obe strane ima teathron - polukružno gledalište, prostor savremenog univerzitetskog amfiteatra preuzeo je elemente arhitekture antičkog pozorišta. Tako, govornica i polukružno spuštajuće gledalište neizostavni su elementi oblikovanja ovih prostora, pre svega zbog akustičnih osobenosti koje mu daju. Ali time je univerzitetski amfiteatar simbolično preuzeo namenu ovog prostora kao medijuma zabavne i poučne komunikacije između „glumca“ i „publike“.

 

Urbanistički plan razvoja najstarijeg jezgra grada Emilijana Josimovića doneo je novu strukturu nekadašnje „agore“ - velike pijace, a preseljenje Velike škole u zadužbinu Miše Anastasijevića uslovilo je početak i razvoj Beogradskog univerziteta (1863) na današnjem Studentskom trgu (prethodni nazivi Veliki trg, Univerzitetski trg...). Kako prostori Univerziteta i njegovih amfiteatara čine platformu za ostvarivanje komunikacije stručne ali i šire javnosti, predstavljaju važan glas društvenih promena. Upravo su amfiteatri Rektorata, Filološkog, Filozofskog, Pravnog i Tehničkog fakulteta dali glas nekim od najznačajnijih ličnosti srpske istorije od osnivanja Univerziteta do danas.

 

Katarina Stradner je završila osnovne studije na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde je trenutno na master studijama. Zanima je interpretacija kulturnog nasleđa, a iskustvo u radu sa publikom sticala je kao saradnica Muzeja grada Beograda u izložbenim prostorima Zbirke ikona „Sekulić“, Muzeja Paje Jovanovića i Konaka kneginje Ljubice. Trenutno je angažovana na realizaciji 13. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture.

 

Više iz ove kategorije BEOGRADSKI ZADUŽBINARI
Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Prijatelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • Simple Item 14
 • Simple Item 15
 • Simple Item 16
 • Simple Item 17
 • Simple Item 18
 • Simple Item 19
 • Simple Item 20
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Prijatelji
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 9
 • Simple Item 11
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Prijatelji
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 7
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI!
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda