Belgrade International Architecture Week
Beogradska Internacionalna Nedelja Arhitekture

2018.

13. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture

Od Communis do Komunikacija

10 – 31. maj 2018.

Tema 13. BINA festival posvećena je komunikacijama u arhitekturi, komuniciranju arhitekturom i širenju ideja o relacijama u prostorima grada. Communis znači “zajedničko, zajednica i deljenje”, a communicare “učiniti nešto zajedničkim”. Arhitektura i arhitekti zastupanjem javnog interesa, unapređenjem zajednica i komunikativnosti pospešuju razvoj prostora, društvenih procesa i gradova.

BINA FOKUS

IVAN ANTIĆ – ARHITEKTONIČNO
→ Galerija RTS, Takovska 10

Izložbom Ivan Antić – Arhitektonično čiji su autori Dijana Milašinović Marić i Igor Marić, i koja je producirana u okviru 13.BINA2018, bio je predstavljen život i arhitektonski opus ovog arhitekte. Ivan Antić jedan je od najznačajnijih srpskih graditelja, koji predstavlja, i u oblikovnom, i u konstruktivnom i sadržinskom smislu, gotovo ovaploćenje ideala doba u kojem je stvarao. Njegov obiman i nagrađivan opus sadrži brojna realizovana i projektovana arhitektonska dela, među kojima su remek-dela srpske arhitekture kao što su Muzej savremene umetnosti na Ušću, Muzej u Šumaricama (sa Ivankom Raspopović) ili Sportski centar „25 maj“, potom sportska hala „Pinki“ u Zemunu, olimpijski bazen na Poljudu u Splitu, kompleks Dom pionira, sa zgradom RTB i pozorištem „Duško Radović” u Beogradu, hoteli „Breza“ u Vrnjačkoj Banji, „Narvik“ u Kikindi ili hotel „Hajat“ u Novom Beogradu, zgrada SUP-a na Guberevcu, Dom „Politike” u Krupnju i druga, koja su sva svrhovite i estetizovane graditeljske forme, gotovo sublimati opredmećenja sadržinskih i konstruktivnih zahteva.

Izložbu je pratio niz predavanja, panel diskusija, vođenja, radionica za velike i male i šetnji, sa ciljem dodatnog uvida i produbljivanja znanja o ostvarenjima arhitekte Antića, uticajima na savremeno arhitektonsko stvaralaštvo, te položaju žena u modernoj srpskoj arhitekturi.

IZLOŽBE

LISABON NASTUPA
→ Likovna galerija, Knez Mihailova 6

Na izložbi je bilo prikazano šest studija koji su nastali i izveli svoje prve značajne radove u klјučnoj deceniji urbane transformacije Lisabona (periodu koji se poklapa sa postojanjem Lisabonskog trijenala arhitekture 2007–2017) – šest studija koji su oblikovali grad u meri u kojoj je i on oblikovao njih. Od radova ovih studija izabrano je šest prostora koji su snimljeni i koji su poslužili kao scenografija za prikaz lisabonskog života. Kako bi uloga koju izgrađeni prostor ima u životima stanovnika Lisabona bila što bolje prikazana, za ovu priliku pozvan je lokalni pisac da napiše priče koje se odigravaju u ovim prostorima. Režiser i filmska ekipa su ih snimili, te je takva video dramatizacija bila centralni rad na izložbi.
Koncept i organizacija: Lisabonski trijenale arhitekture, Portugal
Lista učesnika: Studio aspa, Studio Barbas Lopes Architects,Studio can ran, Studio Miguel Marcelino, Studio PLCO Architects, Studio site specific architecture
Sastavni deo izložbe čini film Lisabon nastupa: Pedro Kabelejra, režiser, Patrisija Portela, scenarista, Katarina Boteljo, fotografija

STANOVANjE – HOUSING 2017
→ Galerija RTS, Takovska 10

Izložba Stanovanje – Housing 2017 imala je za cilj upoznavanje sa stanovanjem u post-socijalističkim zemljama Evrope kroz 60 različitih stambenih objekata i projekata nastalih u periodu 2015-2017.
Urednik: Aleksandar Keković

GRAD U ARHITEKTURI / ARHITEKTURA U GRADU 18-17
BEČKEREK / PETROVGRAD / ZRENJANIN

→ Galerija Kolektiv, Karađorđeva 53

Izložba Grad u arhitekturi | Arhitektura u gradu – 18/17 – Bečkerek | Petrovgrad | Zrenjanin bila je odgovor na temu ovogodišnje BINA-e: komunikacije u arhitekturi i komunikaciju arhitekturom. Šta to grad čini posebnim, a opet delom šireg društvenog i arhitektonskog prostora? Kako prepoznajemo svoje osobenosti i da li nam one služe za bolju komunikaciju? Da li kvalitetan arhitektonski prostor može biti osnov za prepoznavanje i razumevanje zajednice?
Autori: Vesna Karavida, Jelka Đorđević

PONESI SVOJ PROJEKAT
→ Skandinavski paviljon, Mila Milutinovića 1

BINA tim ovim načinom želi da afirmiše i inicira povezivanje mladih autora ka formiranju BINA ALUMNI KLUBA, kreativnog huba koji bi uspotavio nove mreže mladih profesionalaca u udruživanju i deljenju znanja i iskustva, kao i razvoja ideja preko multidisciplinarnih projekata, putem kojih bi učestvovao u razvoju evropskih iskustava u promovisanju arhitekture kao dela kulture. Ove godine su na izložbi prikazani radovi i realizacije timova TIM8, S.O.B.A, Raster Kolektiv, Proces, Pilastro, Koordinata.

ŠETNJE

Tematske šetnje kroz arhitekturu grada namenjene najširoj publici organizuju se svake godine u saradnji sa različitim organizacijama, pojedincima i institucijama. Ovogodišnja BINA u svoj program uvrstila je četrnaest šetnji: Znanje i komunikacija – amfiteatri Beogradskog univerziteta, Beogradski zadužbinari, Avalski toranj – sada i zauvek…, Most Kralja Aleksandra Prvog u Beogradu, Komunikacija arhitekturom – BINA izlet u Zrenjanin, Arh. Ivan Antić i Ivanka Raspopović – Spomen-muzej “21. oktobar” u Šumaricama (1968-1975) – BINA izlet, Zgrada PRIZAD-a (TANJUG-a), Kompleks zgrada Radio-televizije Beograd, Dečjeg kulturnog centra i Malog pozorišta „Duško Radović” (1963-1967), Žene u arhitekturi između 1900. i 1960.,Savske obale i ono što ih spaja – DOCOMOMO vožnja brodom, Alejama Novog groblja, Muzej savremene umetnosti, Zgrada Radio Beograda ima 85 godina.

SEMINAR / PREDAVANJA /

RADIONICE / EU PROJEKTI

ARHITEKTI/PROJEKTANTI/PRAKTIČARI

Arhitekti/projektanti/praktičari je serija predavanja za profesionalce posvećene usavršavanju i unapređenju znanja u povezivanju arhitekture i najnovijih tehničko-tehnoloških i inovativnih proizvoda i materijala. Predavanja imaju cilj da nadograde profesionalna arhitektonska, projektantska i praktična iskustva, kao i da pronadju održiva rešenja koja su okrenuta budućnosti arhitekture. Ovogodišnji seminar održan je u Galeriji RTS-a.
Učesnici / predavači: Arhi pro, Guardian, Mapei, Xella, Knauf, Alumil, Buck, Eurodom

PLATFORMA BUDUĆNOST ARHITEKTURE

Evropska platforma „Budućnost arhitekture“ (Future Architecture), koju kofinansira program Kreativna Evropa (2018/2021), ušla je posle prvog dvogodišnjeg u drugi, četvorogodišnji ciklus i okupila je još veći broj institucija i organizacija (20) iz šesnaest evropskih zemalјa, sa namerom da predstavi vizije budućnosti arhitekture iz perspektive generacije profesionalaca koji tek stupaju na scenu i koji će biti odgovorni za budućnost građene sredine u kojoj ćemo živeti. Namera platforme je da rad izabranih autora predstavi u što većem broju zemalјa i tako omogući uspostavlјanje novih kontakata i oblika saradnje sa izabranim autorima i između organizacija-članica platforme.

U okviru platforme „Budućnost arhitekture“ na BINA radionici kretalo se od opšteg ka posebnom, izabrano je predgrađe Ledine i slučaj BAS STOP FACELIFT. Namera je bila da se na konkretnim primerima mini-lokacija, na pet autobuskih stajališta, pokuša sagledati mogućnost prostornih intervencija i sprovedu sve faze i elementi stvaranja prostora, od analize lokacije, anketiranja građana – predstavnika lokalne zajednice, idejnih rešenja, javne rasprave, do razvoja projekta i realizacije.
Učesnici: Studio ADAMIČKA:BROMA (Poljska), MELEEM (Makedonija), Studio SKREI (Portugal), Studio SMiA (Španija), Škola arhitektonskog razmišljanja za decu (Belorusija) i Tim studenata FPU (Srbija).
Mentori:  Bilјana Branković (Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd), Breda  Bizjak (Društvo arhitekata Istre), Mihal  Duda  i Malgoržata  Devozges  Cuber (Muzej arhitekture iz Vroclava)

Shared Cities Creative Momentum – SCCM
GRADOVI DELJENJA: KREATIVNI PODSTICAJ

SCCM je četvorogodišnji kulturni program u okviru programa Kreativne Evrope koji su zajedno pokrenuli partneri iz 7 gradova centralne i jugoistočne Evrope – iz Berlina, Praga, Bratislave, Katovica, Varšave, Budimpešte i Beograda. SCCM je internacionalna mreža za razvijanje kreativnog diskursa koji nastaje ukrštanjem arhitekture, umetnosti, urbanizma i ekonomije deljenja da bi doprineo transformaciji gradskih prostora. Priprema za projekat Gradsko čvorište 2, koji je nastavak prvog dela započetog godinu dana ranije, počela je u februaru 2018. godine. Projekat saradnje sa zajednicom na unapređenju otvorenog gradskog prostora započeo je u maju 2018, tokom BINA manifestacije OD COMMUNIS DO KOMUNIKACIJA i trajao narednih šest meseci. Ove godine je u okviru pratećeg programa organizovan niz radionica, razgovora, studija slučaja i okruglih stolova.

IZMEĐU DVE BINE

Godišnje nagrade za arhitekturu u periodu maj 2017 – april 2018.
Arhitektonski i urbanistički konkursi u periodu maj 2017 – april 2018.
Organizatori: Društvo arhitekata Beograda (DAB) i Udruženje arhitekata Srbije (UAS)

Pin It on Pinterest