Belgrade International Architecture Week
Beogradska Internacionalna Nedelja Arhitekture

1 $ Društvo arhitekata
Beograda

Kneza Miloša 7a/III
11000 Beograd
+381 11 2624 858
office@bina.rs

2 $ Kulturni center
Beograda

Knez Mihailova 6
11000 Beograd
+381 11 2621 469

3 $ Bina kabina

Milutina Milankovića 1
11000 Beograd
+381 11 2624 858
office@bina.rs

Pin It on Pinterest