Belgrade International Architecture Week
Beogradska Internacionalna Nedelja Arhitekture

BINA umrežavanje

EU PLATFORMA LEARNING, INTERACTING AND NETWORKING IN ARCHITECTURE / LINA

Prezentacija i okrugli sto

Subota, 13.maj 2023., 18.00

→ Likovna Galerija KCB, Knez Mihailova 6

LINA je mreža koja povezuje istaknute aktere s kulturne scene s novim praktičarima i misliocima u arhitekturi. Cilj mreže je da usmeri arhitektonski sektor ka održivim, cirkularnim i čistim praksama, da poveže postojeće napore u ujedinjeni LINA arhitektonski program i istakne nove glasove koji se pojavljuju, dajući im međunarodnu platformu.

Program LINA sprovode članovi mreže: arhitektonski muzeji, univerziteti, istraživačke mreže, fondacije, trijenala, bijenala i druge visokoprofilisane evropske i mediteranske arhitektonske organizacije. Svake godine stipendistima LINA-e pruža se prilika da postanu deo programa, predstave svoj rad kroz predavanja, radionice, mentorstva ili druge formate saradnje, te se pomaže u realizaciji njihovih ideja i sticanju međunarodne publike.

Više informacija o LINA platformi na lina.community

 

RAZUMETI KAKO GRAD RASTE

Rezidencijalni program

mart, april, maj 2023.

Ubrzan rast grada, uslovljen velikim prilivom stanovništva kao posledicom političkih i društvenih promena u poslednjih trideset godina, doveo je do velikih promena u urbanom tkivu Beograda. Građani glavnog grada često govore o ugroženom identitetu grada, problemima u funkcionisanju, neadekvatnoj infrastrukturi, zagađenosti. Nasuprot tome stoje neupitni kvaliteti, 7.000 godina neprekinute urbane istorije, položaj na ušću dve velike plovne reke, preklapanje brojnih kulturnih uticaja, ali i nebrojena rušenja i ponovna građenja kao posledica života na limesu, burne istorije i ratnih razaranja koja se ponavljaju u proseku svakih 40–50 godina.

Pozvali smo u Beograd predstavnike mladih kreativaca da tokom boravka iz svoje perspektive, kroz različite medije, daju uvid u mogućnosti razvoja Beograda. Njihova interesovanja su različita, ali se zajedno dotiču tema koje su ključne za razvoj svakog velikog grada. LINA učesnici za 2023. godinu su: Frančeska Kokijara i Sergios Striglojanis (Urban Mitologies), Rebeka Bratož Gornik i spaceforfuture.org. Verujemo da će tokom svog boravka biti u prilici da upoznaju grad i da daju naznake svoje vizije njegovog rasta.

Pin It on Pinterest