Belgrade International Architecture Week
Beogradska Internacionalna Nedelja Arhitekture

Festival arhitekture u Beogradu

O nama
Beogradska internacionalna nedelja arhitekture (BINA) je festival koji podstiče i promoviše interkulturalni dijalog, transnacionalnu saradnju i mobilnost u oblasti arhitekture.

BINA festival se od samog početka uspostavio kao široka platforma za posmatranje i promišljanje urbanog prostora, sa posebnim fokusom na uključivanje najšire moguće publike (od profesionalaca i studenata do dece) u procese koji se odnose na promenu i unapređenje životne sredine. Festival je od svog osnivanja 2006. godine predstavio veliki broj stručnjaka i kreativaca, omogućio bogatu razmenu ideja i iskustava i povezao dinamične prakse Evrope i Srbije.

Autori i osnivači BINE

Tanja D Conley

Tanja Damljanovic Konli

Prikaži više

Tanja Damljanović Konli je vanredni profesor na Državnom fakultetu za umetnost i dizajn Masačusets, gde predaje Istoriju i teoriju arhitekture i urbanizma u Bostonu (SAD). Imala je višedecenijsko iskustvo u oblasti zaštite graditeljskog nasleđa radeći u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika Beograd. Stekla je diplomu inženjera arhitekture i magistra iz oblasti tehničkih nauka na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, takođe i magistra iz oblasti istorije i teorije umetnosi na CEU u Pragu i doktora filozofije na univerzitetu Kornel, SAD. Ona je predsednica Do.co.mo.mo Srbija. Njene novije publikacije: “Capital Cities in the Aftermath of Empires: Planning in Central and Southeastern Europe“ (Routlegde, 2010), „Conceptualizing National Architectures: Architectural Histories and National Ideologies among the South Slavs” u Nationalism and Architecture (Ashgate, 2012), „Urban Architectures in Interwar Yugoslavia” (Routledge, 2020) i „The backdrop of Serbian Statehoods: morphing faces of the National Assembly in Belgrade” u Belgrade and Beyond: Reading the Nation through Serbian Cityscapes (The Journal of Nationalism and Ethnicity,  Vol 41, 2013).

Jelena

Jelena Ivanović Vojvodić

Prikaži više

Jelena Ivanović Vojvodić je diplomirala i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njen profesionalni opus čini više od 30 realizovanih objekata, enterijera i planova, od kojih su neki dobili najvažnije strukovne nagrade. Jedan je od osnivača i autora Beogradske internacionalne nedelje arhitekture (BINA). Član je Udruženja arhitekata Srbije, Inženjerske komore Srbije, Društva arhitekata Beograda, Do.co.mo.mo Srbija i ŽAD. Ona je radila na Fakultetu za umetnost i dizajn, Univerziteta Megatrend kao redovni profesor i dekan. Osnivač je i Biro VIA – Vojvodić Ivanović arhitekti od 2007. godine zajedno sa profesorom Goranom Vojvodićem.

Danica

Danica Jovović Prodanović

Prikaži više

Danica Jovović Prodanović je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1991. do 1995. godine radila je u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS), potom od 1995-2009. u Kulturnom centru Beograda, u periodu 1997-2009. kao direktor Centra, a od 2009. do 2014. bila je direktor Muzeja grada Beograda. Od 2014. godine radi u Kulturnom centru Beograda kao urednik programa. Nosilac je francuskog ordena za Umetnost i književnost, reda Vitez. Član je Društva arhitekata beograda i Do.co.mo.mo Srbija.

photocredit Maja Medić

Ivan Kucina

Ivan Kucina

Prikaži više

Ivan Kucina je diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je počeo i da predaje 1996. godine. Od 2013. godine  predaje na Dessau International Architecture School. U svom  istraživačkom radu bavi se graditeljskim strategijama i samoregulisanim procesima transformacija gradova Zapadnog Balkana u postsocijalističkom periodu. Član je Društva arhitekata Beograda i Udruženja likovnih i primenjenih umetnika Srbije.

Darko Marusic

Darko Marušić

Prikaži više

Darko Marušić (1940–2017) diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1965. godine. Od 1966. do 1973. godine radio je u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS), a 1973–2005. na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u zvanju asistenta, potom docenta, vanrednog i redovnog profesora. Od 2005. godine je u penziji, ali je angažovan u nastavi na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu. Bio je član je Akademije arhitekture Srbije, redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije, ULUPUDS-a i Upravnog odbora DAB-a.

Ruzica

Ružica Sarić

Prikaži više

Ružica Sarić je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1985. Do 2008. godine radila je u Centru za istarživanje i projektovanje (CIP), firmi KONIEL i kao freelance arhitekta. Zajedno sa Jovanom Sarićem projektovala je i realizovala veliki broj objekata i enterijera kao i rekonstrukcije i adaptacije postojećih objekata, od kojih su neki nagrađivani i publikovani u domaćim i stranim časopisima. Radovi su izlagani na grupnim izložbama. Godine 2009. zajedno osnivaju biro SARDO arhitekti. Član je Udruženja arhitekata Srbije, Inženjerske komore Srbije, Društva arhitekata Beograda, Do.co.mo.mo Srbija i redakcije stručnog časopisa “Forum”.

Osnivači i organizatori BINA

DAB

The Association of Belgrade Architects

Prikaži više

Društvo arhitekata Beograda (DAB) je nevladina, neprofitna organizacija naučnih i stručnih radnika u oblasti arhitekture. Osnovano je 1960. godine. Društvo arhitekata Beograda je priznala UIA (LUnion Internationale des Architecture).

DAB tim : Ivan Rašković, predsednik; Ana Slavinski Glavički, sekretar; Emina Stevanović, Aleksandra Marković, administracija; Senka Latinović, koordinator programa

 

KCB

Cultural Centre of Belgrade

Prikaži više

Kulturni centar Beograda osnovan je  kao informativno-kulturni centar 1957. Od svog osnivanja do danas Centar se menja u skladu sa društvenom transformacijom, širi polja delovanja i aktivno učestvuje u predstavljanju i stvaranju kulturno-umetničkih sadržaja i promišljanja kulturnog delovanja u Srbiji i Evropi.

KCB tim: Aleksandar Ilić, v.d. direktor; Zorana Đaković Minniti, programski direktor; Danica Jovović Prodanović, urednik programa arhitekture

 

BINA inicijative

BINA je izgradila

do.co.mo.mo.

Do.co.mo.mo Serbia

Prikaži više

Do.co.mo.mo Srbija je nacionalni ogranak međunarodne radne grupe Do.co.mo.mo International, koja se bavi registrovanjem, dokumentovanjem i zaštitom građevina, mesta i celina modernog pokreta u arhitekturi. Organizacija je osnovana na inicijativu BINE kao neophodna reakcija struke na ubrzanu, gotovo svakodnevnu, devastaciju građevina i celina modernog pokreta. U okviru Društva arhitekata Beograda (DAB), Do.co.mo.mo. Srbija registrovan je kao nacionalna radna grupa koja okuplja stručnjake – arhitekte, konzervatore i istoričare umetnosti i arhitekture, koji se bave modernim pokretom u arhitekturi i urbanizmu Srbije. Program rada ogranka predstavljen je na XI konferenciji Do.co.mo.mo International u Meksiko Sitiju, u avgustu 2010, čime je Do.co.mo.mo. Srbija postao ravnopravni deo međunarodne radne grupe. Predsednica Do.co.mo.mo. Srbijaje Tanja Damljanović Konli.

photocredit Snežana Ristić

BINA kabina

Bina Kabina

Prikaži više

BINA KABINA – „Knock on Wood“ je internacionalni projekat posvećen održivoj gradnji drvetom i drvenoj arhitekturi, na kojem su učestvovali arhitekte iz Norveške, Finske, Danske i Srbije. Paviljon je proizvod nekoliko radionica studenata koje je vodio arhitekta iz Norveške Geir Brendeland partner biroa Brendeland & Kristoffersen Arkitekter i arhitekta i fotograf David Grandorge iz Londona, takođe i predavač na Fakultetu za arhitekturu i prostorni dizajn London Metropolitan Univerziteta.
Paviljon je dat na korišćenje Fakultetu likovnih umetnosti iz Beograda na osnovu ugovora o donaciji sa Društvom arhitekata iz Beograda. Objekat je namenjen je za edukativne svrhe, za potrebe izložbi, seminara, radionica i drugih stručnih aktivnosti koje se odnose na edukaciju studenata fakulteta (www.flu.bg.ac.rs).
Skandinavski paviljon je projekat manifestacije 9.BINA (Beogradske Internacionalne Nedelje arhitekture), koja se održala od 8. do 22. maja 2014.godine, u Kulturnom centru Beograda i ostalim lokacijama sa temom Prostori javnosti (www.bina.rs).
Kustos projekta:
Nataša Zednik, Oslo
Učesnici na projektu:
Olivera Petrović, Mirjana Utvić, Predrag Milić, Dimitrije Udički, David Bilobrk, Dušan Nikolić, Emilija Josipović, studenti Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Petra Petanić, Vesna Grabić, Kristina Ivanović, Jelisaveta Zorić, Ena Anastasovska, Vladana Jovanović, Jelena Todorović, studenti Fakulteta za umetnost i dizajn (FUD) Megatrend univerziteta

Koordinacija projekta:
Predrag Milić, Daša Spasojević
Organizacija:
Vladica Drecun, Ivana Jovanović, Marija Kovljanić, Ana Janković, Milica Milunović
BINA tim:
Ivan Kucina, Jelena Ivanović Vojvodić, Goran Vojvodić, Ružica Sarić, Danica Jovović Prodanović, Tanja Konli, Darko Marušić, Aleksandra Estela Bjelica Mladenović
Realizacija:
Ana Glavički, Aleksandra Počuča (DAB); Mileta Prodanović, Vladimir Veljašević (FLU);
Petokraka; Megaplus; Birovia; Senja Vild.
Grant:
The Nordic Culture Fund/Nordisk Kulturfond, Danska
Donatori projekta:
Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet u Beogradu, FLU; Društvo arhitekata Beograda, DAB;
Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije; Sekretarijat za kulturu grada Beograda; Inženjerska komora Srbije; Finska ambasada u Beogradu; Guardian Glass S.A.; Konveks Konkav doo; Tikkurila Zorka doo; IMSA doo ; Velux Serbia; MBA Miljković; Dow Coning; ICD Glass doo Beograd.

Vreme realizacije: 2013/2015

Pin It on Pinterest