Belgrade International Architecture Week
Beogradska Internacionalna Nedelja Arhitekture

Festival Arhitekture u Beogradu

Beogradska međunarodna nedelja arhitekture (BINA) je festival koji podstiče i promoviše interkulturalni dijalog, transnacionalnu saradnju i mobilnost u oblasti arhitekture.

vidi više…

 

30/5
29/6
2024

BINA izložbe 2024

Vila Prendić – Novi pogled, novo trajanje • Stanovanje/Housing 2023 • Razumeti kako grad raste • Ponesi svoj projekat • Nagrada Piranesi.

vidi više…

Obnavljanje arhitekture 20. veka

Tokom poslednjih nekoliko godina u Beogradu je uspešno obnovljeno nekoliko amblematičnih objekata nastalih u prošlom veku: Kula na Starom sajmištu, BIGZ, Kompleks Opservatorije, Sava Centar…
Pred nama je i delikatna odluka u vezi sa statusom i budućnošću kompleksa Beogradskog Sajma. O principima i iskustvima rekonstrukcije objekata iz ovog perioda razgovaraćemo sa domaćim i stranim stručnjacima.

vidi više…

BINA Seminar

Petak, 31.05.2024.

ARHITEKTI-PROJEKTANTI-PRAKTIČARI je serija predavanja i prezentacija za profesionalce. Tokom seminara se razmenjuju ideje i informacije iz oblasti projektovanja, upotrebe novih i inovativnih materijala i proizvoda. Ove godine Seminar se održava u obnovljenom Objektu A Sava Centra
Prijavite se!

vidi više…

BINA šetnje 2024


Otkrivamo Beograd u društvu arhitekata, istoričara umetnosti i umetnika, a po nekad idemo i dalje…  u Novi Sad… Ove godine šetnje posvećujemo rekonstrukciji obekata nastalih u 20. veku, delima arhitekata Milana Zlokovića, Stojana Maksimovića, Milorada Pantovića, Vladete Maksimovića… Posetićemo in neke od novoizgrađenih objekata naših savremenika. Pridružite nam se…

vidi više…

Umrežavanje i gostovanja

BINA je deo evropske arhitektonske porodice. BINA podstiče mobilnost autora i razmenu programa, znanja i iskustava. Iza nas su brojne domaće i međunarodne izložbe, konferencije i radionice. Ove godine relizuju se programi u okviru evropske arhitektonske platforme LINA i EUNIC projekta “Urbane oaze”
Program BINA festival obogaćuju gostovanja GUL 4 – Kragujevac/Arsenal Placemaking; Centar za novo stambeno zadrugarstvo; Izdavačka kuća Atelje A22, Cetinje
vidi više…

VESTI

Mеđunarodna studеntska radionica

Mеđunarodna studеntska radionica

U okviru saradnjе sa Fontys Academy of Arts iz Tilburga (Worldschool Belgrade course), pod pokrovitеljstvom BINA festivala, Univеrzitеt u Bеogradu – Arhitеktonski fakultеt organizujе jеdnodnеvnu van-nastavnu radionicu.

opširnije
RAZUMETI KAKO GRAD RASTE

RAZUMETI KAKO GRAD RASTE

Pozvali smo predstavnike mladih kreativaca u Beograd da kroz različite medije daju uvid u razvojni potencijal Beograda iz svoje perspektive.

opširnije

FRIENDS

Pin It on Pinterest