Belgrade International Architecture Week
Beogradska Internacionalna Nedelja Arhitekture

spaceforfuture.org (Nemačka / Austrija)

04/05/2023

Post Views:

Print

spaceforfuture.org

Subota, 13.maj 2023., 18.00

→ Likovna Galerija KCB, Knez Mihailova 6

Beograd kao slučaj mnogih — pokušaj razumevanja globalne stambene krize.

Autor: spaceforfuture.orgPrezentacija: Angelika Hinterbrandner i Rebeka Hiršberg (spaceforfuture.org), LINA saradnice

Nastala globalna kriza pristupačnosti urbanog stanovanja do sada je nedovoljno prepoznata i istražena. Ključne akademske debate u polju studija stanovanja i urbanističkim studijama nisu primenljive na promene politike stvarnog života. Trenutne javne debate često cementiraju polarizovane debate (na primer, graditi više nasuprot eksproprijaciji u Berlinu) bez integracije složenih međuzavisnosti stanovanja, klime, društvenih potreba, ekonomskih aspekata i drugih faktora. Da bi se razvila održiva rešenja, neophodno je razumeti kako globalne zavisnosti tako i lokalne specifičnosti. Ono čime ćemo se baviti jesu zavisnosti, složenost, istorije i društvena shvatanja koja utiču na stambenu situaciju. Beograd kao slučaj mnogih je pokušaj razumevanja korena i porekla stanja stvari da bi se sugerisalo kako bi mogao izgledati sledeći korak.

Zbog svoje socijalističke prošlosti, Beograd je specifičan slučaj i veoma se razlikuje od drugih evropskih gradova koji su poznati timu spaceforfuture.org. Pravo na stanovanje posebno je pomenuto i proglašeno osnovnom pravnom institucijom i jednim od najvažnijih sredstava na Prvom jugoslovenskom forumu o stanovanju i izgradnji 1956. U periodu socijalizma uvedeni su koncepti društvene svojine i samoupravljanja. Stanovi su davani na trajno korišćenje radnicima na osnovu njihovog radnog angažovanja. Ipak, sistem nije bio savršen, a problemi siromaštva, lošeg stanovanja i beskućništva su uglavnom ignorisani, a stambeni sistem nije uspeo da obezbedi javno stanovanje za sva domaćinstva kojima je to bilo potrebno zbog ograničenih ekonomskih resursa i niske efikasnosti. Dakle, na aktuelna dešavanja utiču neoliberalno i postsocijalističko stanje Beograda.

Trenutno je pristupačnost stambenog prostora značajan problem u Beogradu, pri čemu se mnogi stanovnici suočavaju sa izazovima u obezbeđivanju pristupačnog i adekvatnog stanovanja. Vlada Srbije je sprovela nekoliko mera za rešavanje stambene situacije, uključujući izgradnju socijalnih stambenih jedinica, davanje subvencija i kredita za stanovanje i formalizovanje neformalnih naselja. Međutim, ove mere su bile nedovoljne da zadovolje potražnju za pristupačnim stanovanjem u gradu, a mnogi stanovnici i dalje žive u prenatrpanim i niskostandardnim životnim uslovima. Kroz predloženu radionicu spaceforfuture.org prvo pokušava da uđe u trag opisanim implikacijama politike na prostor i arhitekturu i drugo, da uvede perspektive različitih aktera. Kako obezbediti pristup dostupnom stanovanju u Beogradu za 99% danas i u budućnosti?

You May Also Like…

URBAN MYTHOLOGIES (Grčka)

URBAN MYTHOLOGIES (Grčka)

Atlas urbanih mitologija Poglavlje Beograd Subota, 13.maj 2023., 18.00 → Likovna Galerija KCB, Knez Mihailova 6...

Pin It on Pinterest