Belgrade International Architecture Week
Beogradska Internacionalna Nedelja Arhitekture

KNAUF

12/05/2024

Post Views:

Print

Nošenje teških i konzolnih tereta u Knauf sistemima suve gradnje

Nošenje teških i konzolnih tereta u sistemima suve gradnje neopravdano je zapostavljeno i
predstavlja mistifikaciju, kako za projektante i izvođače, tako i za investitore. Predavanjem
će se tema demistifikovati, uz predstavljanje sistemskih rešenja utemeljenih na standardima
i pravilnicima.

Na Knauf pregradne zidove sa oblogom od gipsanih ploča moguće je postaviti dodatnu
oblogu, npr. keramičke pločice ili kamenu oblogu bez ikakvih dodatnih obezbeđenja do 25
kg/m², i to u svemu prema SRPS U.N2.012 /DIN 18183/. Aquapanel cementne ploče mogu
da nose do 40-50 kg/m² bez ikakvog dodatnog obezbeđenja ili do 120 kg/m² oslonjeno na
pod ili sa dodatnim obezbeđenjem.

Teški tereti u kontekstu statičkog opterećenja su nepomična opterećenja kao što su: npr.
kuhinjski elementi, bojleri, ormarići, WC šolje, umivaonici, pisoari, police, držači za peškire i
sl.

Dinamička opterećenja dolaze od fiksnih komponenti koje su podložne stalnim promenama
opterećenja, npr. rukohvati, sklopiva zidna sedišta i sklopive ručke.

Vrste opterećenja – klasifikacija

  • Do 0,4 kN/m (40,0 kg/m) dužine zida,
  • do 0,7 kN/m (70,0 kg/m) dužine zida,
  • do 1,5 kN/m (150 kg/m) dužine zida.

Pored nošenja teških i konzolnih tereta posebna tema je ukrućenje – obezbeđenje otvora u
pregradnim zidovima na kojima je potrebno predvideti sistemsko rešenje sa UA vertikalnim
nosačima – profilima.

Demistifikovaće se i tema vešanja dozvoljenih tereta na Knauf spuštenim plafonima sa
sistemskim komponentama.

Tokom predavanja biće predstavljeni Knauf elementi i konkretna sistemska rešenja, kao što
su GV traverza, metalna i univerzalna traverza, sistemski Hartmut i metalni tiplovi i vijci.

Share this post

You May Also Like…

Sava Center

Sava Center

Sava centerDelta Real Estate Sava Center is the largest regional congress, cultural and business center. It is one of...

EURODOM

EURODOM

GESSI BREND GESSI is a leader in the field of bathroom and kitchen faucets and accessories. Inspired by the simple...

ACO

ACO

ACO View into the Future – Innovative Ecological Solutions for Collecting and Using Wastewater as a Resource Climate...

Pin It on Pinterest