Belgrade International Architecture Week
Beogradska Internacionalna Nedelja Arhitekture

Kontinutitet kao putokaz za budućnost_ 49. GLASNIK INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE - IKS

11/09/2023

Post Views:

Print

U okviru teksta su predstavljena  dešavanja tokom 18. BINA festivala arhitekture (na stranicama 64-66) i prikazan je deo programa koji se ostvaruje u saradnji sa IKS. Osvrtom na sve protekle događaje prikazuju se teme savremene arhitektonske produkcije i zaštite nasleđa koje će biti deo programa na sledećoj manifestaciji 19.BINA 2024!

Share this post

You May Also Like…

DANI Do.co.mo.mo Srbija

DANI Do.co.mo.mo Srbija

ZAŠTITA I REVITALIZACIJA STAMBENIH OBJEKATA IZ PERIODA MODERNE – ARHITEKTA U FOKUSU MILAN ZLOKOVIĆ 29.11-2.12.2023....

Pin It on Pinterest