Belgrade International Architecture Week
Beogradska Internacionalna Nedelja Arhitekture

Sara Ramezani

27/05/2024

Post Views:

Print

Dokumentovanje javnih prostora u Bežanijskim blokovima
Sara Ramezani

U okviru ovog projekta, moć fotografije se koristi za dokumentovanje života u tri novobeogradska bloka (blokovi 61, 62 i 63),  gde se prikazuje složeni odnos između javnih prostora i njihovih korisnika. Izgrađeni na osnovu planova i projekata iz ranih sedamdesetih godina prošlog veka, ovi blokovi su precizno planirani, a dosta pažnje je posvećeno i prostoru između njih. Kada se originalni planovi i projekti porede sa načinima na koje se ti prostori danas koriste, uočavaju se razlike u njihovoj funkcionalnosti i zajedničkoj upotrebi.

Kolekcija fotografija organizovana je u tri kategorije, i svaka nudi poseban uvid. Prva kategorija fotografija bavi se javnim prostorima koji su projektovani za konkretne aktivnosti, kao što su kupovina ili društvena interakcija, a posmatraču omogućava da razume kako ljudi koriste ove prostore na način koji je predviđen izvornim projektom.

Druga kategorija bavi se prostorima koji su originalno projektovani za javnu namenu, ali danas imaju drugu svrhu. Utvrđeno je da su ovi prostori, često mali potezi slobodnog zemljišta između zgrada ili koridori koji povezuju blokove, zanemareni ili slabo korišćeni, te su tako odrođeni od svoje predviđene uloge mesta okupljanja u zajednici. Ovaj disparitet se vidi i na fotografijama koje prikazuju manjak prilagođavanja urbanih prostora namenjenih okupljanju, ili javne prostore koji se koriste na sasvim drugi način. 

Na kraju, u trećoj kategoriji fotografija istražuju se prostori koji nisu prvobitno zamišljeni kao javne površine, ali su tokom vremena doživeli nepredviđenu transformaciju. Ovi prolazni prostori, kao što su improvizovane staze kroz zelenilo i okupljališta, pa i stalno rastuće površine koje se koriste za parkiranje, daju vredan uvid u organsku, ili delimično organsku evoluciju urbanih sredina, te ukazuju na činjenicu da koliko god da prostor oblikuje život i ponašanje čoveka, ljudi takođe utiču na prostore i oblikuju ih kako bi ih prilagodili svojim potrebama.

Pored toga, ove fotografije nude opšti uvid u način na koji se prostori između zgrada koriste, ko su glavni korisnici i na koji se način ovi prostori održavaju. Takođe, prisutna je i izvesna evaluacija kvaliteta urbanističkog planiranja i projektovanja, kao što su pogodnost za život, osećaj pripadnosti, sigurnost i osećaj bezbednosti, ljudska razmera, zelenilo, i tako dalje. Prikazujući život u ovim javnim prostorima, ova kolekcija fotografija predstavlja prozor u dinamičnu interakciju između urbanističkog projektovanja i evoluirajućih životnih stilova stanovnika, gde se akcenat stavlja na fleksibilnost i domišljatost svojstvene urbanim zajednicama.

You May Also Like…

Pin It on Pinterest