Belgrade International Architecture Week
Beogradska Internacionalna Nedelja Arhitekture

Savremeno stanovanje - HOUSING 21

27/04/2022

Post Views:

Print

3-14. 10. 2022 19.00

Međunarodna izložba savremenog stanovanja STANOVANJE-HOUSING 21, u organizaciji Кatedre za stanovanje Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu i Кlastera urbanog planiranja, se ove godine po četvrti put predstavlja ljubi-teljima stambene arhitekture. Кao i prethodnih godina, izložba prati savremene trendove i najnovija dostignuća u oblasti stanovanja i prikazuje inovativna i inspirativna arhitektonska i projektantska rešenja koja privlače pažnju i podstiču na razmišljanje. Izložba sadrži 80 radova, tematski podeljenih u dve celine. U posebni deo ove izložbe obrađuje zanimljivu i danas posebno aktuelnu temu – transformacije u stanovanju. Temom  Transformacije se skreće pažnja ne samo arhitektonske, već i šire javnosti na značaj koji održivi razvoj ima ponovna upotreba objekata. U okviru ove teme prikazano je 40 realizovanih objekata iz različitih krajeva sveta, nastalih tokom proteklih 10 godina, kao i 5 radova zasno-vanih na naučnom i projektantskom istraživanju transfor-macija u stanovanju.

Dr Branislava Stoiljković, urednik

You May Also Like…

Originalno o Nikoli Dobroviću

Originalno o Nikoli Dobroviću

Studentska izložba Subota,  14.5. 2022., 18.00 Legacy House of  Nikola Koka Janković, Slobode bb, Kragujevac...

Arhitektonski konkursi 2021-2022

Arhitektonski konkursi 2021-2022

Kustoskinja: Anđela Karabašević SudžumČetvrtak, 26.5.2022., 19.00Likovna galerija Kulturnog centra Beograda, Knez...

Pin It on Pinterest