Belgrade International Architecture Week
Beogradska Internacionalna Nedelja Arhitekture

ACO

06/05/2023

Post Views:

Print

ACO. we care for water

Klimatske promene i ekstremni vremenski uslovi zahtevaju odgovor u vidu kompleksnih i sofisticiranih sistema za površinsko odvodnjavanje. ACO kompanija to postiže inteligentnim ACO sistemom kruženja vode koji ima dvostruku svrhu: zaštitu ljudi od vode i vode od ljudi. Svaki ACO proizvod u okviru ACO sistema ima sigurnosnu ulogu u kontroli vode dok ona prolazi kroz različite faze kako bi se postarali da je možemo ekonomski efikasno i u skladu s ekološkim standardima, ponovo koristiti.

Faza 1 u ACO sistemu je prikupljanje vode:

Površinska voda sakuplja se što je brže moguće pomoću kanala i slivnika. Ovaj deo ACO sistema garantuje zaštitu, bezbednost i vrhunsku estetiku za ljude, zgrade i saobraćajne puteve.

Faza 2 u ACO sistemu je prečišćavanje:

Prikupljene tečnosti tretiraju se korišćenjem integrisanih fizičkih, hemijskih ili bioloških procesa koji obezbeđuju da se prečišćena tečnost može bezbedno ispustiti u javnu kanalizaciju. Ovaj deo ACO sistema stvara uslove za reciklažu i održivo i pametno ponovno korišćenje prečišćene tečnosti.

Faza 3 u ACO sistemu je zadržavanje vode:

Razni tipovi rezervoara obezbeđuju da tečnosti ostanu unutar sistema za odvodnjavanje gde se mogu pravilno kontrolisati. Ovaj deo ACO sistema poboljšava zaštitu i bezbednost u ekstremnim situacijama: npr. jaka kiša, poplava ili rukovanje opasnim tečnostima.

Faza 4 u ACO sistemu je ponovna upotreba vode: Pumpe i sistemi cevi prenose prikupljenu i prečišćenu vodu do dela za ponovnu upotrebu ili ispuštanje u dalji sistem recipijenata.

Share this post

You May Also Like…

MAPEI

MAPEI

INTEGRISANI SISTEMI ZA HIDROIZOLACIJU PODZEMNIH DELOVA KONSTRUKCIJA Tokom poslednjih nekoliko decenija bili smo...

NCR

NCR

NCR campus Kampus „NCR” prvi je realizovani objekat u okviru novoplaniranog novobeogradskog Bloka 42 i prvi poslovni...

KNAUF

KNAUF

Knauf Planner Suite_ proces BIM projektovanja Novi program kompanije Knauf pospešuje BIM projektovanje za projektante,...

Pin It on Pinterest