Belgrade International Architecture Week
Beogradska Internacionalna Nedelja Arhitekture

DOBAR URBANI ŽIVOT 3 / GOOD URBAN LIFE 3 (EFEMERNE) PROSTORNE PRAKSE: KRAGUJEVAC

03/05/2023

Post Views:

Print

Petak, 02.06.2023. 

Fakultet inženjerskih nauka / Filološko-umetnički fakultet

→ Sestre Janjić 6, Kragujevac

Kustosi/Organizatori: Jelena Brajković, Natalija Bogdanović
BINA i Filološko-umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

GOOD URBAN LIFE projekat 2023. godine ulazi u četvrtu godinu realizacije Good Urban Life formata koji svake godine variraju zavisno od tematskog fokusa kao i lokacije realizacije programa. Good Urban Life (GUL) je pokrenut 2020. godine (kustosi Jelena Brajković (SRB) I David Calas (AT)) i obuhvata različite aktere, gradove, ideje, pristupe, kao i rezultate.

GOOD URBAN LIFE (DOBAR URBANI ŽIVOT) kao poseban BINA program ove godine realizuje se u Kragujevcu u saradnji sa Katedrom za unutrašnju arhitekturu Filološko-umetničkog fakulteta. Prošlogodišnji koncept interakcija u javnom prostoru ostaje glavna tematska okosnica s tim da je u kontekstu Kragujevca usmeren na efemerne prostorne prakse. Kragujevac je odabran kao lokacija ove programske celine, domaćin dobrog urbanog života, usled aktuelnih projekata na temu efemernih prostornih praksi, kao i u cilju decentralizacije BINA-e, koja deo programskih aktivnosti realizuje sa institucijama, udruženjima i akterima izvan područja Beograda, koji deluju u oblasti arhitekture i urbanizma, edukacije i kulture uopšte. U Kragujevcu GUL nastavlja da testira programske formate na odabranim lokacijama gradeći sve bogatiju bazu i vokabular GOOD URBAN LIFE- a.

U Kragujevcu su se od 2018. do 2023. godine delovanjem različitih aktera desile važne saradnje i realizovali značajni projekti poput privremenih prostorno-umetničkih instalacija u javnom prostoru u okviru Dana arhitekture u Kragujevcu (2018), istraživačkog projekta Arhitektura teritorije: Kragujevac u okviru saradnje profesora Arhitektonskog fakulteta i FILUM-a (2021), projekata prostornih praksi koje relizuju profesori i studenti FILUM-a (2020-2023), do međunarodne letnje škole arhitekture EASA (2021). Kroz retrospektivu realizovanih projekata, istraživanja i radionica razgovaramo o kvalitetu i iskustvu života u javnim gradskim prostorima Kragujevca. Programska aktivnost realizuje se kroz tri formata: izložba (Prostorne prakse 2018-2023: Kragujevac), predavanja i stručno vođenje kroz problematizovane javne prostore grada.Učesnici: Dr Jelena Brajković, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Dr Pavle Stamenović, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Natalija Bogdanović, Filološko-umetnički fakultet / FILUM, Univerzitet u Kragujevcu; Elena Džinović, Tamara Nešić, Easa Srbija; Lazar Mandić, JP Urbanizam Kragujevac; dr Bojana Pašajlić, Filološko-umetnički fakultet/FILUM, Univerzitet u Kragujevcu; Ivan Radulović, glavni urbanista grada Kragujevca;  Nevena Matić, Danijela Aksić, Katarina Todorović, Jovana-Mogić Sretenović, Ognjen Pavlović, studenti treće godine FILUM-a

Share this post

You May Also Like…

Bratislav Tošković

Bratislav Tošković

Petak, 12.5.2023. u18.00 → Likovna Galerija KCB, Knez Mihailova 6 Učestvuju: Bratislav Tošković, Olla Architecture...

Rikardo Santonha

Rikardo Santonha

Utorak, 16.5.2023. 18.00 → Institut Servantes, Čika LJubina 19 Učestvuju: Rikardo Santonha (Španija), Snežana Ristić...

Pin It on Pinterest