Belgrade International Architecture Week
Beogradska Internacionalna Nedelja Arhitekture

Šezdeset gradova se pridružilo EU projektu CrAFt-u

07/10/2022

Post Views:

Print

Šezdeset gradova se pridružilo EU projektu CrAFt-u (CREATING ACTIONABLE FUTURES) kako bi zajednički oblikovali tranziciju ka klimatskoj neutralnosti i inkluzivnim gradovima do 2030.godine. Beograd je na mapi gradova koji su se priključili pozivu zahvaljujući inicijativi Bina tima!

Tokom Evropskih dana istraživanja i inovacija 29. septembra, na sesiji „Novi evropski Bauhaus: saradnja, zajednica i kultura za inovacije“, objavljen je izbor CrAFt gradova. Prijave na CrAFt poziv za gradove pristigle su iz preko 25 zemalja! Među odabranim kandidatima našlo se 60 gradova širom Evrope, od Portugala do Ukrajine, od Holandije do Turske.

CrAFt Cities će testirati i deliti modele transformacije sa CrAFt mrežom, dobiti podršku za implementaciju i postaće uzori za gradove širom Evrope.

Odabrani gradovi se pridružuju prva tri grada koja učestvuju (gradovi u zatvorenom prostoru), Amsterdamu, Bolonji i Pragu, kako bi zajednički kreirali i testirali modele upravljanja urbanom transformacijom u saradnji.

PDF Mapa

Share this post

You May Also Like…

DANI Do.co.mo.mo Srbija

DANI Do.co.mo.mo Srbija

ZAŠTITA I REVITALIZACIJA STAMBENIH OBJEKATA IZ PERIODA MODERNE – ARHITEKTA U FOKUSU MILAN ZLOKOVIĆ 29.11-2.12.2023....

Pin It on Pinterest