Belgrade International Architecture Week
Beogradska Internacionalna Nedelja Arhitekture

„[Na setu sa] Lili Rajh“, dokumentarni film

Lili Rajh_Bauhaus-Archiv_Berlin_©Irmela_Schreiber__Karlsruhe

28/04/2022

Post Views:

Print

Autori: Laura Lizondo Sevilla, Débora Domingo Calabuig i Avelina Prat García
Produkcija: Fondacija„Mies van der Rohe”, Barselona, 2022

Razgovor posle filma: Ivan Blasi, Tanja Damljanović Conley, Dijana Milašinović Marić
→Dvorana kulturnog centra Beograda, Kolarčeva 6

„[Na setu sa] Lili Rajh“ opredeljuje se za pravljenje i snimanje dokumentarnog filma kao sredstva za ostvarenje postavljenog cilja. Radi se o kratkometražnom filmskom projektu koji kombinuje originalne dokumentarne izvore sa novim vizuelnim materijalom koji ima za cilj da dočara ograničeno priznanje ove žene u profesionalnoj oblasti, kao i mnogih drugih žena, poređenjem onoga što je ona doprinela (šta je urađeno) sa onim što je o njoj rečeno (šta je ispričano). Sve je to razvijeno pomoću priče koja uporedo stavlja dve niti – nit proizvodnje i nit istorijskog predstavljanja – u težnji da se ustanove prelomne tačke za uspostavljanje lika Lili Rajh u uslovima ravnopravnosti. Postignuti rezultati će učiniti vidljivim karakterističan doprinos Lili Rajh u oblasti arhitekture, počev od njenog profesionalnog iskustva u oblasti dizajna, efemerne arhitekture i izložbenih prostora, te će ukazati na distorziju u predstavljanju Lili Rajh usled pretpostavke o rodnim ulogama u društvenom i kulturnom kontekstu ne samo tog doba već i narednih decenija XX veka.

Stipendija Lili Rajh za ravnopravnost u arhitekturi

Ova stipendija ima za cilj da dovede do istraživanja i debate o modernoj i savremenoj arhitekturi na način koji je otvoren za promenu paradigme, a naročito u vezi sa konceptima koji su danas fundamentalni, kao što su identitet, društvena inkluzija i svi elementi održivosti. Kao priznanje za arhitektonsko nasleđe Lili Rajh, umetničkog partnera arhitekte Ludviga Misa van der Roa (Ludwig Mies van der Rohe)u koncipiranju i izvođenju Nemačkog paviljona u Barceloni 1929. godine, koja je potisnuta na drugo mesto ako ne i potpuno zanemarena, u znak sećanja na ovo remek-delo u istoriji arhitekture, fondacija „Mies van der Rohe”pokrenula je 2018. godine Stipendiju Lili Rajh za ravnopravnost u arhitekturi. Ova stipendija ima za cilj da podrži proučavanje, širenje i vidljivost doprinosa arhitekturi koji su neopravdano potisnuti ili zaboravljeni, a koje su ostvarili stručnjaci koji su doživeli diskriminaciju. Stipendija takođe nastoji da promoviše ravnopravan pristup praktikovanju arhitekture širom sveta.

Godine 2022, Stipendija Lili Rajh za ravnopravnost u arhitekturi dodeljena je predlogu istraživanja „[Na setu sa] Lili Rajh“ arhitekata iz Valensije: Laura Lizondo Sevilla, Débora Domingo Calabuig i Avelina Prat García.

Lili Rajh_Bauhaus-Archiv_Berlin_©Irmela_Schreiber__Karlsruhe

You May Also Like…

Pin It on Pinterest