Belgrade International Architecture Week
Beogradska Internacionalna Nedelja Arhitekture

ADDICTED STUDIO

12/05/2024

Post Views:

Print

Samoodređenje prema profesiji – Kragujevac kao stvaralački kontekst

Subverzivni aspekti arhitektonske prakse – istraživanje prostora slobode

Predavanje problematizuje pitanje samoodređenja prema arhitektonskoj profesiji koje je bazirano na ličnom narativu i opredeljenju da se ta profesija praktikuje u manjoj gradskoj sredini u kojoj se živi, u Kragujevcu. Fokus se sa istraživanja, prikazivanja i vrednovanja discipline na osnovu ishoda rada, pomera ka razmatranju razvojnih kreativnih aspekata, procesa arhitektonskog delovanja i stvaranja. Ukazuje se na neophodnost različitih formata u kojima je danas moguće misliti o arhitekturi, kroz kritičko preispitivanje dosadašnjih stavova i uticanje na formiranje novih koji mogu doprineti uspostavljanju promena prvenstveno na lokalnom nivou, kao osnovnom kontekstu delovanja. Svaki rad u arhitekturi poseduje sopstveni svet formi, sopstvenu putanju i skup problema koji ga interesuju i postavlja se pitanje kako pronaći koherentnu poziciju, s obzirom na trenutno stanje proizvodnje u arhitektonskoj produkciji i društveno-ekonomskim odnosima.

U samoj prirodi zadatka arhitekture da se, u spoljašnjim uslovljenostima konteksta, shvaćenog u najširem mogućem smislu, i unutrašnjim uslovljenostima projektnog zadatka, iznađe najbolje moguće rešenje, ima nečeg subverzivnog, u smislu da se otvara prostor za projektovanje novih modela društvenosti – otvara se prostor slobode. Istovremeno, u tom prostoru slobode uspostavlja se model tematizacije vlastitog rada i gesta, konstituisanja sopstvenog zadatka i stajne tačke, jer arhitektura pre svega egzistira na razini ideja, a tek onda materijalnog.

Svaki projekat za nas znači istraživanje prostora slobode i imao je uticaj na kreativno ponašanje – niz stanja i gestova od kojih je sastavljen rad, koje se u svakom pojedinačnom projektu ponavlja kao uzorak ili trag koji se sledi. Svaki projekat značio je reformiranje prakse u odnosu na kontekst, od klasičnog projektantskog studija manjeg formata, do studija sa pripadajućom radionicom i usmerenjem ka zaokruživanju procesa od projektovanja do izvođenja. Kroz izlaganje se prikazuju projekti čiji je stvaralački kontekst Kragujevac, nastali u saradnji sa pojedincima i institucijama iz privatnog tako i javnog sektora, koji su tokom četvorogodišnjeg rada uticali na kontinuirano preispitivanje prakse u stalnom nastajanju.

ADDICTED DESIGN STUDIO je multidisciplinarna praksa za savremeno prostorno oblikovanje. Osnivači studija su arhitekte Aleksa Đurić i Natalija Bogdanović. Praksa je zasnovana na interdisciplinarnom i integralnom pristupu, razvoju projekata i istraživanja baziranih na design and build metodologiji, koji se paralelno razvijaju u studiju i radionici. U portfoliju studija su realizovani, nerealizovani i teorijski projekti, nastali u saradnji sa pojedincima i institucijama iz privatnog i javnog sektora. Fokus studija je na eksperimentalnom i hands on pristupu, tako da je većina projekata izvedena u našoj radionici. Polje delovanja studija pokriva različite oblasti, od arhitekture, istraživačkog dizajna do urbanog dizajna, efemerne arhitekture i dizajna izložbenih struktura, unutrašnje arhitekture i dizajna nameštaja.

Share this post

You May Also Like…

Sava Centar

Sava Centar

Sava centarDelta Real Estate Sava centar je najveći regionalni kongresni, kulturni i poslovni centar i jedan od...

EURODOM

EURODOM

GESSI BREND GESSI je vodeća kompanija u oblasti kupatilskih i kuhinjskih slavina i dodataka. Inspirisan jednostavnom...

ACO

ACO

ACO pogled u budućnost – Ekološka inovativna rešenja za prikupljanje i korišćenje otpadne vode kao resursa Klimatske...

Pin It on Pinterest