Belgrade International Architecture Week
Beogradska Internacionalna Nedelja Arhitekture

2013.

8. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture

Razotkrivanje arhitekture

18 – 30. april 2013.

“[…] Čini nam se da je razotkrivanje arhitekture jedino što u ovom teškom času preostaje arhitektima. Zbog toga želimo da sa vama podelimo nadu da će preispitivanje postupaka proizvodnje arhitekture – od prvih nagoveštaja u svesti do poslednjeg zavrtnja na gradilištima – pomoći svima da pronađu ona mesta u arhitekturi koja su danas važna drugima, a ne samo arhitektima, i da prokrče one puteve koje će ih povezati sa okruženjem koje nameravaju da menjaju.”

IZLOŽBE

RE-ARHITEKTURA

Koncept: Paviljon de l’Arsenal
Organitator: Francuski institut u Srbiji

Francuski institut u Srbiji u saradnji sa Paviljonom Arsenala predstavio je izložbu projekata petnaest evropskih agencija koje utiču na razvoj evropskih metropola. Njihovi arhitekti svojim jedinstvenim strategijama menjaju gradove s ciljem da poboljšaju život u njima. U gradovima poput Amsterdama, Berlina, Brisela, Londona, Madrida, Pariza ili Roterdama… ove agencije nastupaju sa kritičke pozicije. Njihovi manifesti preispituju ulogu arhitekture u društvenoj evoluciji. Trideset predstavljenih projekata, prikazanih u različitim fazama koncepcije opisivali su sve faze projekta, od narudžbine, preko istraživanja, do realizacije.

NOVA SLOVENAČKA ARHITEKTURA

Autor: Damir Kovačić

Izložba Nova slovenačka arhitektura predstavljala je video-reportaže o najznačajnijim objektima u Sloveniji nastalim u poslednjih pet godina. Cilj izložbe bio je da nizom kratkih dokumentarnih filmova pokaže presek arhitektonske prakse u Sloveniji koja se, inače, smatra najnaprednijom arhitekturom u zemljama bivše Jugoslavije. Arhitekti najuglednijih biroa, kao što su SADAR+VUGA, BEVK PEROVIĆ, ENOTA, GROLEGER ARHITEKTI, DEKLEVA GREGORIČ i drugi, u video-reportažama odgovarali su na pitanja o programu, konstruktivnim i estetskim karakteristikama svojih objekata, ali i o uticaju investitora i ekonomske krize na njihovo delo.

LE KORBIZJEOVO REORIJENTISANO PUTOVANJE,
1911–2011

Kustosi: Elke Krasni i David Berže

Godine 1911. Le Korbizje je preduzeo svoje formativno Voiage d’Orient, koje se smatralo preokrenutim Grand Tour. Tokom 17. veka tura sa severa na jug da bi se iskusila originalna mesta klasične antike postala je eminentni obrazovni model. Charles Edouard Jeanneret, koji je sebe nazvao Le Corbusier 1920-ih, izabrao je sasvim drugačiji Grand Tour. Put ga je vodio od Berlina preko Praga, Beča, Budimpešte, Beograda, Bukurešta do Istanbula, Atine, Pompeje, Napulja, Rima, Firence i nazad kući u La-Šo de Fond u Švajcarskoj. Putovanje je rezultiralo nizom dokumenata kao što su skice, tekstovi, fotografije i zbirke razglednica.

Godine 2011. vizuelni umetnik David Berge i kustos Elke Krasni izabrali su pet gradova: Atinu, Beograd, Istanbul, Rim i Beč, koji su bili deo originalne turneje, kao polazne tačke u procesima urbanog istraživanja. Putnički vodič Bedeker i opisi francuskih orijentalista poslužili su kao orijentacija za Le Korbizjeova putovanja. Berže i Krasni su pratili samo informacije koje su dali lokalni stručnjaci u pet gradova. Osnovu izložbe činili su razgovori sa arhitektima, umetnicima, aktivistima, istraživačima i intelektualcima u Atini, Beogradu, Istanbulu, Rimu i Beču. Izraziti kvaliteti gradova, njihova arhitektura i njihovi spomenici, i dva pojma Orijenta i Istoka pokrenuli su dijalošku razmenu.

NEVIDLJIVI GRADOVI

Autori: Studenti doktorskih studija Departmana za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
Mentor i postavka izložbe: prof. dr Jelena Todorović

Izložba Nevidljivi gradovi predstavljala je radove studenata doktorskih studija arhitekture Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i bila je rezultat umetničko-literarnog projekta rađenog pod mentorstvom prof. Jelene Todorović. Makete gradova nastale su tokom letnjeg semestra 2012. godine, kada su studenti – na kursu posvećenom ispitivanju graničnih prostornih fenomena u istoriji umetnosti i kulture – imali zadatak da istraže prostore Nevidljivih gradova čuvenog italijanskog književnika Itala Kalvina. Za Kalvina, grad je prevashodno apstraktni skup osećanja, želja, sećanja, doživljaja, stvarne i žuđene prošlosti. Kalvinovo delo bilo je samo polazište jednog dubljeg, i prostornog i ličnog preispitivanja, gde su nevidljivi gradovi književnosti pretočeni u trodimenzionalne lične doživljaje samih studenata. Svaki student je napravio maketu grada koja je duboko proživljen prostorni i emocionalni odgovor na Kalvinovo delo.
Autori: Renata Balzam, Tatjana Čegar, Bojana Dragutinović, Dejan Ecet, Norbert Harmati, Lana Isakov, Ivana Marcijuš, Karl Mičkei, Slavenka Mitrović Lazarević, Dejan Pavlović, Aleksandra Pešterac, Andrea Tamaš, Višnja Žugić

OKO GRADA

Autori: Dragan Kujundžić i Željko Šafar, Asocijacija fotografskih autora (AFA)

Projekat OkO grada imao je cilj da mobiliše mlade iz marginalizovanih grupa i pruži im priliku da svoj doživljaj života u Beogradu pretvore u umetničke fotografije. Mladima okupljenim u pevačko-plesnoj radionici GRUBB, većinom iz romske populacije, fotografi Dragan Kujundžić i Željko Šafar iz Asocijacije fotografskih autora (AFA) pružili su obuku, opremu i podršku tokom fotografisanja. Najboljih 40 fotografija bilo je izloženo na Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture, prodaval se su se, a sredstva su bila namenjena njihovom školovanju.

UIA REGION 2 – BALKANSKA KONFERENCIJA ARHITEKATA

Organizacija: Udruženje arhitekata Srbije i Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
Programski direktor: Ivan Kucina

Cilj izložbe koja je sledila nakon sastanka UIA Region 2 i Balkanske konferencije arhitekata bio je identifikovanje prednosti i mogućnosti koje arhitektura, uprkos političkim i ekonomskim teškoćama, poseduje. Radovi koje su odabrali lokalni predstavnici pružili su uvid u kompleksnu realnost arhitektonske produkcije unutar UIA Region 2 i razradili shvatanja relevantnosti arhitekture koja bi trebalo da podrže i inspirišu arhitekte u njihovom angažovanju.

MODERNIZAM U SRBIJI

Autori: Studenti prve godine master akademskih studija 2010/11. Arhitektonskog fakulteta u Beogradu
Nastavnik: dr Ljiljana Blagojević, vanredni profesor
Saradnik u nastavi: mr Dragana Ćorović
Organizacija: Do.co.mo.mo Srbija

Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na master akademskim studijama (prva godina, prvi semestar školske 2010–2011. godine) organizovan je izborni predmet Savremena arhitektura: modernizam u Srbiji, po nastavnom programu vanrednog profesora dr Ljiljane Blagojević. Osnovni cilj nastave bio je da studenti steknu uvid u modernu arhitekturu dvadesetog veka u Srbiji, u širem kulturnom i socio-istorijskom kontekstu Jugoslavije (1918–1991). Iste, 2010. godine osnovan je Do.co.mo.mo. Srbija, čiji je prvi predsednik bila dr Ljiljana Blagojević. Tokom semestra studenti su prikupljali i klasifikovali projektnu dokumentaciju, stručne tekstove i druge relevantne podatke o mnogim značajnim ostvarenjima i autorima moderne arhitekture u Srbiji, da bi, posle nekoliko meseci rada, rezultat svakog od studenata bio formiranje kompletnog dosijea jednog od tih dela. Rezultati rada na predmetu bili su prikazani široj stručnoj javnosti prezentacijom dokumentacionog materijala i tribine na 33. Salonu arhitekture u Beogradu.

PEDESET OBJEKATA MODERNE NIŠA 1930–1970.

Autor: Aleksandar Keković
Produkcija: Društvo arhitekata Niša

Povodom dva velika jubileja Društva arhitekata Niša u 2011. godini, 120 godina organizovanog inženjerstva u Nišu i 50 godina od osnivanja Društva arhitekata Niša, započet je serijal od četiri izložbe koje su predstavile nišku arhitekturu od 1878, kada je grad oslobođen od Turaka, do današnje – savremene arhitekture Niša. Druga u serijalu je bila izložba Pedeset objekata moderne Niša 1930–1970 – pedeset najreprezentativnijih javnih i stambenih objekata rane i kasne moderne, koji su nastali u ovom intenzivnom graditeljskom periodu od 1930. do 1970, bilo je prikazano na pedeset panoa.

100 KLASIKA: STOLICE KOJE IMAJU SVOJE MESTO U ISTORIJI

Izložba minijatura stolica – Vitra design museum
Organizator: NITEA

Jedna od najznačajnijuh i najzanimljivijih kolekcija Vitra Design muzeja je kolekcija minijatura stolica. Kolekcija minijatura sadrži 100 klasika – 100 stolica koje su obeležile proizvodnju nameštaja u dva veka, od 1850. do 1990. godine. Na izložbi se kroz razvoj proizvodnje stolica mogla pratiti istorija arhitekture, tehnologije i društva. Minijature pružaju izvanredan uvid u svaki detalj izrade. Izložba nije predstavljala predstavlja stolice kao izolovan fenomen već objašnjavala mesto i ulogu tog predmeta u kulturnom i istorijskom kontekstu. Modeli su bili podeljeni u deset grupa, prema vremenskim epohama. Izložbu su pratile reprodukcije crteža i fotografije autora. Postavka je bila uređena tako da su uz modele pripremljene informacije o socijalnim, ekonomskim i kulturnim okolnostima koje su uticale na rad autora i izvedbu proizvoda.

ŠETNJE

Tematske šetnje kroz arhitekturu grada namenjene najširoj publici organizuju se svake godine u saradnji sa različitim organizacijama, pojedincima i institucijama. Ovogodišnja BINA u svoj program uvrstila je osam šetnji: Savske obale i ono što ih spaja, Secesija u Beogradu, Ja sam Beograđanin, Novi pogled na Novi Beograd, Arhitektura i vojska, Industrijsko nasleđe Beograda, Tajne Beograda, Vidikovci Beograda.

RADIONICE / PREDAVANJA

Tokom trajanja osmog BINA festivala organizovan je veliki broj radionica za decu, mlade i studente, na različite teme: Scenografija grada, Zemljana arhitektura, Animirana arhitektura / Mala škola animiranog filma, Šest urbanih šešira, radioničke tribine za srednjoškolce, Budi i ti arhitekta. Saznaj i probaj, Pet kilometara za dva minuta i druge.
Bio je organizovan i niz predavanja domaćih i međunarodnih profesionalaca, a koja su se ticala razotkrivanja grada, arhitekture, arhitektonskog nasleđa i devastiranih objekata koji čekaju konačnu odluku o obnovi ili rušenju, te promocije nekoliko knjiga, letnje škole arhitekture u Petnici, internet platforme i održana Balkanska konferencija arhitekata.

IZMEĐU DVE BINE

Godišnje nagrade za arhitekturu u periodu maj 2012 – april 2013.
Arhitektonski i urbanistički konkursi u periodu maj 2012 – april 2013.
Organizatori: Društvo arhitekata Beograda (DAB) i Udruženje arhitekata Srbije (UAS)

Pin It on Pinterest